2007/01/29

Reflexionando sobre un encontroO 24 de xaneiro de 2007, no Castell dell'Uovo, Nápoles, tivo lugar a sesion 'From Didactics to e-Didactics', Conferencia aberta de difusión (e tamén de finalización) do proxecto Europeo HeLPS, no que participaba o IES Porta da Auga.
É un nome moi axeitado, este dos 'proxectos europeos', pois na realidade son proxectos de construción de Europa, e non só de colaboración entre entidades de diferentes países europeos cunha finalidade concreta. Hoxe por hoxe, diría que son estes proxectos os que lle están a dar á Unión Europea o corpo da Unión, por maltreito que se atope nestes momentos e diferentes ideas que pululen do que debe ser Europa. Outra cousa é a rendibilidade noutros campos da grande maioría deste tipo de accións ata o momento.
O caso é que o IES leva anos metido en dous tipos de proxectos: os escolares e os laborativos. En canto ós escolares, leva estudado as festas populares no entorno (FestPop), as feiras de Ciencia (Science fairs Throughout Europe, SFTE) e feito intercambios de alumnos. Nos laborativos, son xa anos tamén enviando a estudantes a diversos países a visitar e laborar, e lévase colaborado no desenvolvemento de tres dos chamados 'proxectos piloto', o TES (Teleworking Education system), ISLES (Integrated System to e-Learning Educational Services) e o HeLPS (High e-Learning Professional Skills). Estes dous derradeiros finalizaron o presente curso 2006-2007. Centrándonos no último, HeLPS, ten como produto un conxunto de cursos para formación profesional na área de aprendimento-e, para os que se construiu dende o perfil profesional adecuado ata a estrutura completa dos cursos, dende o deseño básico ós contidos efectivos, integrando no proceso ademáis a construción dun libro (si, construcción colaborando os diversos socios) o reparto de varias revistas electrónicas, xornadas de difusión, etc.
A conferencia citada ó comezo, entre outras intervencións, rematou cunha táboa redonda na que se integraron diversas intervencións e que por manca de tempo non puido rematar, á súa volta, cun turno de preguntas. Aproveitando este feito, plantexo unha visión diferente, que noutro caso tería exposto en Italia.
Comezou a bulirme a idea dunha alternativa a unha interpretación de mercado sobre a educación cando o sr. Giuseppe Zollo mencionou, sen citalo, ideas desenvoltas por Manuel Castells na súa obra 'A era da información'. O caso é que Castells, sociólogo, da un enfoque naturalmente sociolóxico, mentras que Zollo, ó parecer unha persoa ben considerada en Italia, usaba as ideas do libro para darlle un enfoque de base económica á aprendizaxe-e. Así, ó final, tal parece que houbera que considerar a educación a partir do mercado e non a partir das persoas ás que vai dirixida. E funcionalmente para desenrolar traballo e non cunha visión social. É dicir, en función da economía e non da sociedade. A partir da afirmación de Castells de que a tecnoloxía produce novos mecanismos e distribución de traballo, parece que ambos (Zollo e máis eu) chegamos a conclusións diferentes, un confundindo (a eso quería chegar) aprendizaxe-e con formación-e, e o outro, eu, coa necesidade de englobar os dous conceptos anteriores, diferenciados, como partes na educación-e. Quedoume a dúbida de se quería individualizar, separándoa, a didáctica da didáctica-e, como se non foran o mesmo concepto aplicado en xeral ou a un medio particular. Neste intre, e despois de comparalo con outras afirmacións que se están a dar ó lonfo e ancho do mundo, coido que é necesaria unha reflexión non sobre a didáctica a empregar, senón sobre a idea que soporta unha ou outra didáctica.
En canto a didáctica que se está tentando desenvoltar (didáctica ou didáctica-e), caracteriza os procesos, non os resultados. É unha clarificación que quedou clara (valla a redundancia) e que podería (pero non debería) servir para xustificar a falta de resultados en relación a coñecementos e métodos como parte dos resultados da educación. O que non quedou tan claro é que significa 'aprendizaxe' en relación a que significa 'educación', algo que desenvolveu Giuseppe d'Angelo pero dende un punto de vista totalmente aplicado ós medios electrónicos, e que estimo estragou en parte pola confusión entre a adquisición dun novo coñecemento (postura defendida na charla) en contra da construción interna (é dicir, por cada persoa) de ideas e xeitos. É dicir, de novo a confusión entre un fondo de mercado, a formación, e un fondo social, a educación.
Non viu a mellorar a cousa o penúltimo intervinte (e último que non falou estritamente sobre temas e aprendizaxe-e) cando recolleu o xa manido termo 'capital intelectual' das empresas nun contexto no que parecía non existir o que se podería chamar 'capital persoal' ou 'capital social'.
Así as cousas, unha pequena mirada ó mundo, no que a educación está pasando de ser un dereito (contrapesado en xero xeito polos correspondentes deberes) a ser un deber parcial escasamente contrapesado por dereitos tras a oportuna compra da mercadoría. Ti elixes (colaboras a eleción co teu grao de area, polo momento e mentras o proceso non esteña totalmente definido...)
Para ver nha versión mías moderna, pulsa aquí.

2007/01/27

HeLPS Meeting in Naples

A pasada semana, entre o 22 e 25 de xaneiro de 2007, no Castell dell'Uovo e no ITI Francesco Giordani, en Nápoles, Italia, tivo lugar a derradeira xuntanza internacional do proxecto HeLPS (High e-Learning Professional Skills), xunto coa Conferencia Aberta de difusión, no que participaba o IES Porta da Auga.
O proxecto culminou asemade coa presentación do libro realizado (en Italiano polo momento, 'Dalla Didattica alla e-didactics', pero con próxima traducción ó inglés en versión CDRom). Non embargantes, aínda queda traballo por facer: Estaba previsto facer os perfís profesionais e logo construír o curriculum e desenvolvelo, para catro profesións relacionadas coa xestión de cursos a distancia: e-Learning System Leader, e-Learning Project Manager, Expert in e-Authoring, e Expert Developer of Advanced Contents for e-Learning. E non se rematou aínda, polo que haberá que seguir este febreiro e parte de marzo cun programa que está aínda florido.
O centro participa en diferentes fases e actividades do proxecto, dende a realización do e-zine ó deseño do módulo correspondente ó teletraballo ou dous capítulos do libro, que pronto se poderá consultar na nosa biblioteca (esperemos).

2007/01/15

Concurso para cartel da feira (collido do blog do IES)

Búscase un cartel para a XIII edición da Feira da Ciencia e Tecnoloxía. Poden participar tódolos alumnos e alumnas do Porta da Auga.
As bases do concurso son as seguintes:
1º.- Formato A4.
2º.- Liberdade de cores.
3º.- Debe incluír o texto:
XIII FEIRA DA CIENCIA E TECNOLOXÍA
IES PORTA DA AUGA, do 27 ao 30 de marzo de 2007
4º.- O traballo gañador será premiado cun reprodutor de CD e Mp3 das seguintes características:
- Memoria antigolpe de 45/120 sg.
- Compatible con discos CD, CD-R/RW e Mp3.
- 64 memorias programables.
- Soporta ata 99 álbums e 300 gravacións.
- Busca alfanumérica de álbum e gravación.
- Identificación ID3 TAG.
- Control de volume electrónico.
- 7 preecualizacións.
- Autoapagado.
- Cargador de baterías incorporado.
5º.- A data límite para a presentación de traballos será o 31 de xaneiro de 2007. Entregaranse en dirección.
6º.- O autor premiado cede os dereitos de uso do debuxo ó IES Porta da Auga.
7º.- A presentación de traballos implica a aceptación destas bases.

2007/01/09

A Lúa entra no Sistema Internacional de unidades

Esa é anova: Para evitar incidentes como o que precipitou unha nave contra o chan en Marte, a NASA declarou que tódalas misións á lúa usarían exclusivamente o SI (premer para ver a nova en inglés). Xa estamos máis achegados á normalización. Por certo, non deixa de ser interesante o mapa que aparece na nova cos países con preponderacia do 'sistema inglés'.
El Tiempo en Ribadeo - Predicción a 7 días y condiciones actuales.