2006/06/28

Selectividade. Felicidades a todos!

Dos corenta e nove estudantes presentados polos centros de ensino de Ribadeo á selectividade, só dous suspenderon, un en cada un dos IES. Do bacharelato tecnolóxico, ningún, aprobando a selectividade (contando as probas de aceso e as notas do bacharelato) cunha media próxima a 7, o que non está nada mal. Tamén en física a media foi de aprobado, aínda que máis baixo (conta neste caso só a nota de exame)...

2006/06/10

Medida de masas e volumes

XII Feira da Ciencia e Tecnoloxía
IES Porta da Auga
4 - 7 abril 2006

Título: Medida de masas e volumes

Autoría: Marcos Macedo fernández
Grupo: 3 E.S.O. B
Data entrega: 08/05/06
1.Introdución e Hipóteses.
Este traballo consiste na medida de masas e volumes acorde co aparello de medida utilizada.
2.Pequeno resume.
Este proxecto trata de cómo medir masas e volumes de sólidos e líquidos expresando os seus valores de medida cunha precisión acorde co aparello de medida utilizada, como por exemplo saber cal e a masa dun bloque ou saber tamén o seu volumen.
This project is about the measure of mass and volume in solids and fluids, with a great precissión.
3.Obxectivos.
O obxetivo deste proxecto consiste en conseguir o resultado dunha medición tan pereciso como sexa posible
4.Base teórica.
A masa mídese coa balanza.
O volume dun sólido irregular que sexa pequeno e non se disolva nun líquido coma a auga, mídese por inmersión, calculando o volume de auga que despraza.
O valor dos datos experimentais debe expresarse coa precisión propia do aparello de medida.
5.Traballo.
Masas: para medir a masa e necesario dispoñer dunha balanza e medir directamente.
Por exemplo, para medir un bloque temos que expresar a sua contidade aproximada: entre 48,9 e 49,1 g. Para medir a area primeiro temos que medir o recipiente vacío no que se bota, despois coa area e logo restar as dúas cantidades e así nos daría a masa dun puñado de area.
Volumes: O volume mídese coa probeta e con auga. Por exemplo para medir un bloque de aluminio primeiro medimos a auga e despois medimos o bloque coa auga, a continuación restamos as dúas cantidades e así obtemos o volume dun bloque.

6.Distribución.
Febreiro 06: Entrega do traballo feito e idea do que se ía expoñer.
Marzo 06: Últimos retoques. Entrega o día 8 de marzo.
7.Materiais e Orzamento.
Trozo de cartolina 2€
Probeta prestada
Tornillo aproveitado
8.Descrición.
Neste proxecto preténdese ensinar como se pode medir a masa e o volume de alguns obxetos e con que aparellos se pode realizar
9.Material.
Cartolina presentada
10.Conclusións.
Neste proxecto ensínase a medición de certos obxetos para saber a masa e o volume
11.Outros.

Mira que xabon mais bonito

XII Feira da Ciencia e Tecnoloxía
IES Porta da Auga
4 - 7 abril 2006

Título:Mira que xabon mais bonito

Autoría: Sagrario Fernández Saavedra
Grupo: 3ºESO.A
Data entrega: 08/05/2006
1.Introdución e Hipóteses.
A idea saiu porque o profesor mandounos facer un traballo para a Feira da Ciencia e mandounos elexir un, o que quixéramos. E eu elexín este porque me gusta.
2.Pequeno resume.
O meu proxecto ensinanos a fabricar xabón mediante unha disolución de auga e sal e outra de sosa caústica e auga, bótase o aceite usado e reméxese durante 15 minutos.


3.Obxectivos.
Pretendo que a xente que vexa o proxecto aprenda a facelo e lles guste velo, pero que sobre todo disfruten ó facelo na casa.
4.Base teórica.
Os coñecementos da avoa.
5.Traballo.
Co traballo apréndese como se fai o xabón, mediante unha disolución de sosa caústica e auga e outra de auga e sal. En cada unha hai que botar: 0,1litros de auga e 0.1 litros de sosa ou sal. A continuación bótase o aceite usado e reméxese durante 10 ou 15 minutos. Bótase nun molde rectangular e déixase repousar durante 2 ou 3 días e xa temos o xabón feito.
6.Distribución.

Marzo 06: Últimos retoques. Entrega o día 30 de marzo.
7.Materiais e Orzamento.
Sosa caústica Comprada
Aceite usado Aproveitado da casa
Auga Do grifo
8.Descrición.
Na feira explicouse como se facia coas propias palabras; a todos o mesmo pero de diferentes xeitos.
9.Material.
Na cartulina púxose como se facia o xabón e os pasos que había que seguir para facelo, así como os materias necesarios.
10.Conclusións.
O traballo gustou moito facelo: 'foi moi divertido aprender a facelo porque non sabia'. Á xente tamén lles gustou porque aprenderon como se facía antes.
11.Outros.
El Tiempo en Ribadeo - Predicción a 7 días y condiciones actuales.