2006/06/10

Mira que xabon mais bonito

XII Feira da Ciencia e Tecnoloxía
IES Porta da Auga
4 - 7 abril 2006

Título:Mira que xabon mais bonito

Autoría: Sagrario Fernández Saavedra
Grupo: 3ºESO.A
Data entrega: 08/05/2006
1.Introdución e Hipóteses.
A idea saiu porque o profesor mandounos facer un traballo para a Feira da Ciencia e mandounos elexir un, o que quixéramos. E eu elexín este porque me gusta.
2.Pequeno resume.
O meu proxecto ensinanos a fabricar xabón mediante unha disolución de auga e sal e outra de sosa caústica e auga, bótase o aceite usado e reméxese durante 15 minutos.


3.Obxectivos.
Pretendo que a xente que vexa o proxecto aprenda a facelo e lles guste velo, pero que sobre todo disfruten ó facelo na casa.
4.Base teórica.
Os coñecementos da avoa.
5.Traballo.
Co traballo apréndese como se fai o xabón, mediante unha disolución de sosa caústica e auga e outra de auga e sal. En cada unha hai que botar: 0,1litros de auga e 0.1 litros de sosa ou sal. A continuación bótase o aceite usado e reméxese durante 10 ou 15 minutos. Bótase nun molde rectangular e déixase repousar durante 2 ou 3 días e xa temos o xabón feito.
6.Distribución.

Marzo 06: Últimos retoques. Entrega o día 30 de marzo.
7.Materiais e Orzamento.
Sosa caústica Comprada
Aceite usado Aproveitado da casa
Auga Do grifo
8.Descrición.
Na feira explicouse como se facia coas propias palabras; a todos o mesmo pero de diferentes xeitos.
9.Material.
Na cartulina púxose como se facia o xabón e os pasos que había que seguir para facelo, así como os materias necesarios.
10.Conclusións.
O traballo gustou moito facelo: 'foi moi divertido aprender a facelo porque non sabia'. Á xente tamén lles gustou porque aprenderon como se facía antes.
11.Outros.

Ningún comentario:

El Tiempo en Ribadeo - Predicción a 7 días y condiciones actuales.