2006/06/10

Medida de masas e volumes

XII Feira da Ciencia e Tecnoloxía
IES Porta da Auga
4 - 7 abril 2006

Título: Medida de masas e volumes

Autoría: Marcos Macedo fernández
Grupo: 3 E.S.O. B
Data entrega: 08/05/06
1.Introdución e Hipóteses.
Este traballo consiste na medida de masas e volumes acorde co aparello de medida utilizada.
2.Pequeno resume.
Este proxecto trata de cómo medir masas e volumes de sólidos e líquidos expresando os seus valores de medida cunha precisión acorde co aparello de medida utilizada, como por exemplo saber cal e a masa dun bloque ou saber tamén o seu volumen.
This project is about the measure of mass and volume in solids and fluids, with a great precissión.
3.Obxectivos.
O obxetivo deste proxecto consiste en conseguir o resultado dunha medición tan pereciso como sexa posible
4.Base teórica.
A masa mídese coa balanza.
O volume dun sólido irregular que sexa pequeno e non se disolva nun líquido coma a auga, mídese por inmersión, calculando o volume de auga que despraza.
O valor dos datos experimentais debe expresarse coa precisión propia do aparello de medida.
5.Traballo.
Masas: para medir a masa e necesario dispoñer dunha balanza e medir directamente.
Por exemplo, para medir un bloque temos que expresar a sua contidade aproximada: entre 48,9 e 49,1 g. Para medir a area primeiro temos que medir o recipiente vacío no que se bota, despois coa area e logo restar as dúas cantidades e así nos daría a masa dun puñado de area.
Volumes: O volume mídese coa probeta e con auga. Por exemplo para medir un bloque de aluminio primeiro medimos a auga e despois medimos o bloque coa auga, a continuación restamos as dúas cantidades e así obtemos o volume dun bloque.

6.Distribución.
Febreiro 06: Entrega do traballo feito e idea do que se ía expoñer.
Marzo 06: Últimos retoques. Entrega o día 8 de marzo.
7.Materiais e Orzamento.
Trozo de cartolina 2€
Probeta prestada
Tornillo aproveitado
8.Descrición.
Neste proxecto preténdese ensinar como se pode medir a masa e o volume de alguns obxetos e con que aparellos se pode realizar
9.Material.
Cartolina presentada
10.Conclusións.
Neste proxecto ensínase a medición de certos obxetos para saber a masa e o volume
11.Outros.

Ningún comentario:

El Tiempo en Ribadeo - Predicción a 7 días y condiciones actuales.