2013/08/16

Quen moito abrangue, pouco preme ... (II)

Sigamos pois coa segunda analoxía, ista coa mecánica cuántica a traverso do principio de indeterminación.
Se collemos a expresión
\Delta x \cdot \Delta p \ge \frac{\hbar}{2}
entón Δp indica a indeterminación no momento linear, e Δx a indeterminación na posición (ambos, nunha dimensión)
Collamos dúas magnitudes conxugadas: Δx como a indeterminación de coñecemento de a que actividade se está a adicar, e Δp como a indeterminación na intensidade de adicación a dita actividade (equivalente á velocidade de desenvolvemento pola 'chicha' que implica dita actividade). Entón, atopámonos con que o produto de ambas ten un límite inferior, que podemos expresar como cte.
Agora ben, se se abranguen moitas actividades, a indeterminación de que actividade se está a tratar nun momento dado aumenta, co que a indeterminación na intensidade de adicación a dita actividade pode ser menor. Se partimos de que ó adicarse a varias actividades, nalgún momento a adicación será cero (adicación nula), entón un baixo Δp indícanos asemade un baixo p, isto é, unha baixa intensidade de adicación á actividade. Por outra banda, como non escollimos de xeito preferente ningunha actividade, isa baixa intensidade de adicación pode ser extendida a calquera das adicacións posibles ... e sae de xeito matemático, por principio cuántico, o refrán.
--
Primeira parte: http://fqribadeo.ribadeando.com/2013/08/quen-moito-abrangue-pouco-apreta-i.html

2013/08/12

Quen moito abrangue, pouco preme... (I)

Unha lectura atrasada dunha revista fíxome cavilar en varias analoxías con relacións físicas. Esta é a primeira que se pasou pola mente: quen moito abrangue, pouco preme, en relación coa mecánica clásica a traverso da lei dos gases.
É un paso sinxelo. Lembremos: o que significa o dito é que quen tenta facer moitas actividades (ó tempo), non aprofonda en ningunha. Deixo entre paréntese a parte de ó tempo porque estimo que lle podo sacar máis xugo sen especificalo, e ademais, será un factor máis a considerar.
Pois ben, tomemos a lei dos gases p·V = cte. O que nos dí é que para unha mesma cantidade da gas, sen variar a condición de temperatura, un aumento de presión obtense a partires dunha diminución de volume.
Por outra banda, a idea de abranguer algo está relacionada coa idea de volume dese algo, e a idea de premer, relacionada coa forza ou a presión exercida. Dese xeito, non é necesario nin cambiar a simboloxía para usar a relación en comportamento humano...
--
2ª parte: Quen pouco abrangue, pouco preme (II)
El Tiempo en Ribadeo - Predicción a 7 días y condiciones actuales.