2008/04/29

Miniolimpíada galega de química


O pasado 25 tivo lugar a fase zonal da I miniolimpíada galega de química. Os nosos alumnos foron a Foz. As anteriores foron as preguntas. Noutro momento, as respostas.

Planos inclinados e rozamentos

Foto borrosa do encerado con a) problema de distribución dunha forza de 15N entre 3 masas iguais de 5N, sen rozamento. b) relación entre masas en equilibrio, sen rozamento, sobre dous planos inclinados 40º e 50º. c) Masa nunha caixa suspendida tirando de masa sobre un plano, para achar aceleración e presión sobre a caixa. d) coeficiente de rozamento dinámico en equilibrio e forza para lograr unha aceleración de 0,2ms-2.
Abaixo: Problema de plano inclinado, no que a masa tarda doble tempo en recorrer unha distancia se hai rozamento. Trátase de calcular o coeficiente de rozamento. Para elo, calcúlase primeiro o tempo sen rozamento, en función do espazo e da aceleración (0,6g), de onde se saca a celeración no caso con rozamento. Logo, establécese a ecuación fundamental da dinámica para o caso do rozamento, despexando o coeficiente de rozamento.

pH

Masas nunha ecuación química

2008/04/28

Problemas de dinámica


Sobre o efecto fotoeléctrico

Tipos de ecuacións químicas

Ecuacións químicas, axuste e cálculos


Problema de elasticiade e problema de dinámica

Problemas efecto fotoeléctrico

Problema de rodadura

Problema de cinemática

2008/04/22

Prestar atención e paying attention, dous xeitos de ver o mundo.

Un artigo, http://lamediahostia.blogspot.com/2008/03/seth-godin-sobre-el-futuro-del-negocio.html lévame a pensar sobre o diferente que é falar un idioma de falar outro, algo que ten que influír sobre os campos de ideas que son a base do noso pensamento.
A versión galega ou castelá do termo, 'prestar atención', parece indicar unha espera de que, a continuación ou próximamente, haxa unha devolución desa atención, unha correspondencia de atencións.
A versión inglesa, 'paying attention', parece indicar polo contrario unha débeda de quen está prestando esa atención respecto de quen está sendoo foco dela: non hai contraprestación, intercambio, hai débeda.
No artigo de onde tomei a idea, había referenca a negocio, e polo tanto, sería lóxico que a sexa diferente nuns e outros parlantes a mentalidade referente ós negocios que requiren un certo 'prestar atención' ó outro.
E tamén respecto a outras cousas como o esperar que os cargos públicos nos escoiten despois de que nós os escoitemos a eles. Sería a reciprocidade. Aínda que moitas veces parece que actuaran ó estilo do que suxire o xiro en inglés: pedíndonos (ou esixíndonos) que lles paguemos dalgún xeito polo mero feito de teren falado...
Cousa de pensalo. Non só polo tema dos pagos, senón polo que significa ter unha lingua.

2008/04/18

Elixir colexio libremente favorece a eficiencia educativa e económica

(Reproducción dunha entrada de Ribadeando)
O título corresponde a un artigo, lido por min o mesmo día que coñecín asemade os entresixos da nova estrutura dos centros de ensino medio en Ribadeo, algo que parecería ir en contra da liña marcada no título. En resume:
Desaparecen os IES Porta da Auga e Dionisio Gamallo.
Créase un novo IES, único en Ribadeo, técnicamente, 'integración' dos dous anteriores.
Ocupará os espazo do actual Gamallo, xunto cun novo edificio a construír o próximo ano nos terreos dos actuais talleres. A redacción do proxecto xa está en marcha, e, se se seguen os prazos (redactado para o verán, comezo das obras no outono), estaría disposto para que o curso 2009/2010 comezara a funcionar o novo centro.
O novo centro asumirá o profesorado actual de ambos centros (personal con destino definitivo), dando oportunidade para que se poda desprazar xente interesada en facelo (pechada a entrada, aberta a saída). O catálogo de prazas do novo conxunto será presentado próximamente. O personal non docente do IES Porta da Auga pasará o CIFP. O proceso será guiado polo Decreto 140/2006, DOG de 1/9/2006, esperando que a plantilla se estabilice sen desprazamentos forzosos, e aproveitando as xubilacións, aló polo 2015.
Terá unha soa direción, cesando as dúas anteriores. (Nos centros novos, a direción é nomeada 'de arriba' de xeito provisional para poñer en marcha o centro)
Aglutinará o material didáctico dos centros previos.
Suporá unha optimización de recursos, xa de entrada un aforro en cartos e unha solución á falta de espazo no CIFP Porta da Auga, atenazado entre un edificio a medio construír sen licenza e outro a medio construír por empresa en suspensión de pagos.
O CIFP faráse cargo dos ciclos formativos do IES Porta da Auga (Administrativo) e IES Gamallo Fierros (Infantil), podendo crearse algún máis. O CIFP seguirá a ser o único 'centro integrado' da provincia.
Mentras, o novo IES de Ribadeo aglutinará toda a ESO do ensino público en Ribadeo e os bacharelatos (seguirá a contradición de apostar pola 'optimización' e manter un centro concertado). Terá 3 liñas de ESO (3 grupos por curso).
Espérase que, ó ser un centro dun certo tamaño, teña todas as optativas posibles despois da reforma, así como que poda acceder a programas que necesitan un mínimo de estudantes para poñerse en marcha, como as aulas europeas.
Lóxicamente, haberá necesidade dunha adaptación mutua entre plantillas, por exemplo, pero en xeral xa hai un certo coñecemento previo entre departamentos análogos dos dous IES. Non hai un protocolo de actuación (a Xunta non o ten) para estes casos.
Parece unha cousa lóxica, que xa comentei que fora suxerida polo Instituto Porta da Auga aló polo ano 1993 (e rexeitada polo por aquel entón Instituto Rodríguez de Valcarcel), se ben dende aquel momento opino que se tomaron diversas solucións erráticas e desencamiñadas, con perda de tempo, cartos, recursos e paciencia, a parte de rendemento educativo. Pola contra, parecería lóxico que, aínda que se dera un cambio político, se manteña a decisión actual por diversas razóns.
De calquera xeito, non houbo consulta ós implicados nin comunicación informativa ata ter tomada a decisión ó detalle por aprte da administración.

Encerados con problemas de dinámica


(17/04/2008)

Relatividade no encerado


(17/04/2008)

Un encerado sobre demostración da aceleración centrípeta

(16/04/2008)
El Tiempo en Ribadeo - Predicción a 7 días y condiciones actuales.