2008/04/29

Planos inclinados e rozamentos

Foto borrosa do encerado con a) problema de distribución dunha forza de 15N entre 3 masas iguais de 5N, sen rozamento. b) relación entre masas en equilibrio, sen rozamento, sobre dous planos inclinados 40º e 50º. c) Masa nunha caixa suspendida tirando de masa sobre un plano, para achar aceleración e presión sobre a caixa. d) coeficiente de rozamento dinámico en equilibrio e forza para lograr unha aceleración de 0,2ms-2.
Abaixo: Problema de plano inclinado, no que a masa tarda doble tempo en recorrer unha distancia se hai rozamento. Trátase de calcular o coeficiente de rozamento. Para elo, calcúlase primeiro o tempo sen rozamento, en función do espazo e da aceleración (0,6g), de onde se saca a celeración no caso con rozamento. Logo, establécese a ecuación fundamental da dinámica para o caso do rozamento, despexando o coeficiente de rozamento.

Ningún comentario:

El Tiempo en Ribadeo - Predicción a 7 días y condiciones actuales.