2005/01/28

Avaliación feita por 1ºBT do profesor de FQ (27/01/05)

Avaliación feita por 1ºBT do profesor de Fisica e Química (27/01/05)

- Respostas comentadas:

Positivas

Temas interesantes-amenos IIIIII

Experimentos realizados III

Explicacións con exemplos-práctica IIIIIIIIII

Suficientes exercicios para preparar exame II

Interés que desperta o profesor I

Modo de organizar a clase I

Bó ritmo de traballo II

Exámenes en concordancia co aprendido II


Negativas

Sair ó encerado con nota I

Rapidez de explicación IIIII

Exames fora de horario escolar III

Participación obrigada na feira I

Poucas prácticas/tempo adicado á feira IIII

Saír de voluntarios I

O aburrido que pode chegar a ser I

Sempre 2 exercicios de tarefa I

Explicacións no encerado-falta de claridade II

Entrega por internet I

Estar atento ás faltas I

Sistema de avaliación I

Rutina na clase I

Cantidade de traballo I


Propostas

+clases prácticas/+ experiencias IIII

Algunha saída I

+tempo (pararse +) IIIIII

Taburetes +cómodos I

Exames nas horas de clase III

Reducir o número de exercicios como tarefa I

Non preocuparse polas faltas I

Exercicios + fáciles I

Valoración maior do traballo para casa I

- Respostas numéricas:

Puntualidade 9 8 9 8 9 7 7 8 7 6 9 10 9 8 8 8 9 8 8 9 8,2
Seriedade e disciplina na aula 8 8 8 9 8 9 7 9 6 7 8 10 5 7 7 7 9 10 8 9 8,0
Claridade 6 6 9 6 6 6 5 8 5 8 6 7 8 5 5 6 5 9 6 8 6,5
Atención 7 8 9 9 9 4 9 9 8 7 8 8 9 9 5 8 7 10 8 8 8,0
Organización das clases e ritmo de traballo 10 8 8 7 8 6 6 9 6 7 8 6 5 9 5 6 8 9 7 10 7,4
Relacións prof-al 9 8 9 10 8 7 8 9 8 7 7 7 9 7 5 7 8 10 9 9 8,1
Sistema de avaliación 10 7 9 10 6 7 7 8 7 7 9 9 8 6 7 6 7 10 9 10 8,0
Adecuación dos exames 5 6 9 10 6 5 6 7 7 7 9 7 8 9 6 5 8 9 9 10 7,4
Promedio7,7

2005/01/26

Fin de periodo de probas

con esta nova dase fin ó período de probas do blog, aínda que falta por facer a difusión, mellorar a interfaz, etc.
Boas visitas!

Exame de 1ºBT Termoquímica

1.Axusta a reacción: KSbO3 + H2O -> K2(H2O7Sb2)

2.Queimamos 100g de C en presencia de aire abundante, e recolemos nunha campá á presión de 0,5 at un volume de 150 L de dióxido de carbono. Calcular a pureza do C inicial.

3.Calcula o tempo que ten que estar funcionando unha corrente de 1 A para depositar 1g de Cu a partir dunha disolución que contén Cu2+.

4.Calcula o calor desprendido ó formarse 1kg de CO2(g) por combustión do CH4(g) + 2O2(g) -> CO2(g) + 2H2O(l) a p=cte. A considerar:

C(s) + O2(g) -> CO2(g) DH= -393kJ/mol

H2(g) + (½)O2(g) -> H2O(l) DH = -284kJ/mol

C(s) + 2H2(g) -> CH4(g) DH= -75kJ/mol

2005/01/14

De novo

Este blog segue en probas, sen avanzar máis por problemas técnicos alleos ó mesmo blog. Espero poñelo en marcha a pleno rendemento pronto.

2005/01/08

Inicio dun novo blog

Hoxe Comezo a creación da nova bitácora para os alumnos e alumnas do IES Porta da Auga de Ribadeo. Esperemos que sexa para ben...
Antonio Gregorio Montes

2005/01/07


O autor da bitácora.. esperemos que desta salla ... :)
El Tiempo en Ribadeo - Predicción a 7 días y condiciones actuales.