2005/01/26

Exame de 1ºBT Termoquímica

1.Axusta a reacción: KSbO3 + H2O -> K2(H2O7Sb2)

2.Queimamos 100g de C en presencia de aire abundante, e recolemos nunha campá á presión de 0,5 at un volume de 150 L de dióxido de carbono. Calcular a pureza do C inicial.

3.Calcula o tempo que ten que estar funcionando unha corrente de 1 A para depositar 1g de Cu a partir dunha disolución que contén Cu2+.

4.Calcula o calor desprendido ó formarse 1kg de CO2(g) por combustión do CH4(g) + 2O2(g) -> CO2(g) + 2H2O(l) a p=cte. A considerar:

C(s) + O2(g) -> CO2(g) DH= -393kJ/mol

H2(g) + (½)O2(g) -> H2O(l) DH = -284kJ/mol

C(s) + 2H2(g) -> CH4(g) DH= -75kJ/mol

Ningún comentario:

El Tiempo en Ribadeo - Predicción a 7 días y condiciones actuales.