2005/01/28

Avaliación feita por 1ºBT do profesor de FQ (27/01/05)

Avaliación feita por 1ºBT do profesor de Fisica e Química (27/01/05)

- Respostas comentadas:

Positivas

Temas interesantes-amenos IIIIII

Experimentos realizados III

Explicacións con exemplos-práctica IIIIIIIIII

Suficientes exercicios para preparar exame II

Interés que desperta o profesor I

Modo de organizar a clase I

Bó ritmo de traballo II

Exámenes en concordancia co aprendido II


Negativas

Sair ó encerado con nota I

Rapidez de explicación IIIII

Exames fora de horario escolar III

Participación obrigada na feira I

Poucas prácticas/tempo adicado á feira IIII

Saír de voluntarios I

O aburrido que pode chegar a ser I

Sempre 2 exercicios de tarefa I

Explicacións no encerado-falta de claridade II

Entrega por internet I

Estar atento ás faltas I

Sistema de avaliación I

Rutina na clase I

Cantidade de traballo I


Propostas

+clases prácticas/+ experiencias IIII

Algunha saída I

+tempo (pararse +) IIIIII

Taburetes +cómodos I

Exames nas horas de clase III

Reducir o número de exercicios como tarefa I

Non preocuparse polas faltas I

Exercicios + fáciles I

Valoración maior do traballo para casa I

- Respostas numéricas:

Puntualidade 9 8 9 8 9 7 7 8 7 6 9 10 9 8 8 8 9 8 8 9 8,2
Seriedade e disciplina na aula 8 8 8 9 8 9 7 9 6 7 8 10 5 7 7 7 9 10 8 9 8,0
Claridade 6 6 9 6 6 6 5 8 5 8 6 7 8 5 5 6 5 9 6 8 6,5
Atención 7 8 9 9 9 4 9 9 8 7 8 8 9 9 5 8 7 10 8 8 8,0
Organización das clases e ritmo de traballo 10 8 8 7 8 6 6 9 6 7 8 6 5 9 5 6 8 9 7 10 7,4
Relacións prof-al 9 8 9 10 8 7 8 9 8 7 7 7 9 7 5 7 8 10 9 9 8,1
Sistema de avaliación 10 7 9 10 6 7 7 8 7 7 9 9 8 6 7 6 7 10 9 10 8,0
Adecuación dos exames 5 6 9 10 6 5 6 7 7 7 9 7 8 9 6 5 8 9 9 10 7,4
Promedio7,7

5 comentarios:

Sarah dixo...

I must congratulate with you Agremon because of this wonderful blog! It's really full of informations! Maybe you could be interested in having a look to my internet site that includes informations about scommesse ... if you are interested in scommesse it's the right place for you!

Sarah dixo...

Hello Agremon ! You built a really nice blog, congratulations! I would like to advise you my website about scommesse . Only scommesse !

Jimmy dixo...

Blog is good. Dont't stop. I can advise you to go on this website if you're looking for giochi scommesse . You'll find only giochi scommesse

Jimmy dixo...

Complimenti Agremon per il post riguardante Avaliación feita por 1ºBT do profesor de FQ (27/01/05) . Volevo sapere se puoi dare uno sguardo al mio sito che parla di scommesse calcio e dirmi come ti sembra. Se ti interessa l'argomento scommesse calcio non puoi trovare di meglio!

Jimmy dixo...

Devo complimentarmi con te Agremon per questo bellissimo blog! Veramente pieno di informazioni! Forse potrebbe interessarti dare un'occhiata al mio sito che contiene informazioni su scommesse online ... se ti interessano scommesse online è il sito che fa per te!

El Tiempo en Ribadeo - Predicción a 7 días y condiciones actuales.