2005/01/28

Avaliación feita por 1ºBT do profesor de FQ (27/01/05)

Avaliación feita por 1ºBT do profesor de Fisica e Química (27/01/05)

- Respostas comentadas:

Positivas

Temas interesantes-amenos IIIIII

Experimentos realizados III

Explicacións con exemplos-práctica IIIIIIIIII

Suficientes exercicios para preparar exame II

Interés que desperta o profesor I

Modo de organizar a clase I

Bó ritmo de traballo II

Exámenes en concordancia co aprendido II


Negativas

Sair ó encerado con nota I

Rapidez de explicación IIIII

Exames fora de horario escolar III

Participación obrigada na feira I

Poucas prácticas/tempo adicado á feira IIII

Saír de voluntarios I

O aburrido que pode chegar a ser I

Sempre 2 exercicios de tarefa I

Explicacións no encerado-falta de claridade II

Entrega por internet I

Estar atento ás faltas I

Sistema de avaliación I

Rutina na clase I

Cantidade de traballo I


Propostas

+clases prácticas/+ experiencias IIII

Algunha saída I

+tempo (pararse +) IIIIII

Taburetes +cómodos I

Exames nas horas de clase III

Reducir o número de exercicios como tarefa I

Non preocuparse polas faltas I

Exercicios + fáciles I

Valoración maior do traballo para casa I

- Respostas numéricas:

Puntualidade 9 8 9 8 9 7 7 8 7 6 9 10 9 8 8 8 9 8 8 9 8,2
Seriedade e disciplina na aula 8 8 8 9 8 9 7 9 6 7 8 10 5 7 7 7 9 10 8 9 8,0
Claridade 6 6 9 6 6 6 5 8 5 8 6 7 8 5 5 6 5 9 6 8 6,5
Atención 7 8 9 9 9 4 9 9 8 7 8 8 9 9 5 8 7 10 8 8 8,0
Organización das clases e ritmo de traballo 10 8 8 7 8 6 6 9 6 7 8 6 5 9 5 6 8 9 7 10 7,4
Relacións prof-al 9 8 9 10 8 7 8 9 8 7 7 7 9 7 5 7 8 10 9 9 8,1
Sistema de avaliación 10 7 9 10 6 7 7 8 7 7 9 9 8 6 7 6 7 10 9 10 8,0
Adecuación dos exames 5 6 9 10 6 5 6 7 7 7 9 7 8 9 6 5 8 9 9 10 7,4
Promedio7,7

Ningún comentario:

El Tiempo en Ribadeo - Predicción a 7 días y condiciones actuales.