2005/03/03

Sobre as notas

Só unhas verbas para dicir que de agora en diante non se poñerán máis notas no blog. Non houbo queixas, pero comentarios de outros profesores fan convinte tomar esta medida.

Ningún comentario:

El Tiempo en Ribadeo - Predicción a 7 días y condiciones actuales.