2006/02/20

Proxectos de 3ªESOAE para a feira 2006

Departamento: Física e Química

Nome do Proxecto1: A carga eléctrica, ten signo?

Alumnado responsable: Lucía Díaz Rego

Curso: 3ºESOA

Obxectivo: Amosar que calquera material caqrgado eléctricamente pode ter diferentes cargas e signo, segundo con que material se produza un rozamento.

Departamento: Física e Química

Nome do Proxecto2: Aplica o electroimán e mira

Alumnado responsable: Paula Dorado Rocha

Curso: 3ºESOA

Obxectivo: Explicar o funcionamento dun timbre, uso e construcción.

Departamento: Física e Química

Nome do Proxecto3: Escapan os ácidos!

Alumnado responsable: Mónica Expósito Dorado

Curso: 3ºESOA

Obxectivo: Estudar aneutralización dos ácidos, como vinagre ou zume de limón.

Departamento: Física e Química

Nome do Proxecto4: Mira que xabón máis bonito

Alumnado responsable: Sagrario Fernández Saavedra

Curso: 3ºESOA

Obxectivo: Ver e aprender a facer o xabón, con materiais como a sosa cáustica, amosando asemade o uso dos productos e a súa perigosidade.

Departamento: Física e Química

Nome do Proxecto5: Disolve que algo queda

Alumnado responsable: Jorge García Gasalla

Curso: 3ºESOA

Obxectivo: Mostra de preparación de disolucións.

Departamento: Física e Química

Nome do Proxecto6: Enerxía no aire

Alumnado responsable: David García López

Curso: 3ºESOA

Obxectivo: Amosar o aproveitamento da enerxía eólica cunha sinxela hélice

Departamento: Física e Química

Nome do Proxecto7: Medida de masas e volumes

Alumnado responsable: Marcos Macedo Fernández

Curso: 3ºESOB

Obxectivo: Medición e expresión correcta das medidas de masas e volumes de sólidos e líquidos.

Departamento: Física e Química

Nome do Proxecto8: Propiedades do enlace químico

Alumnado responsable: Thais Pérez Fernández

Curso: 3ºESOB

Obxectivo: Deducción do tipo de enlace dalgunhas substancias a partir das súas propiedades.

Departamento: Física e Química

Nome do Proxecto9: Pois non é o mesmo

Alumnado responsable: Anxo rodríguez Lorigados

Curso: 3ºESOB

Obxectivo: Diferenciar entre mestura e combinación química a traverso dun experimento.

Departamento: Física e Química

Nome do Proxecto10: Comparación de substancias en distintas disolucións

Alumnado responsable: Alejandro Villaveirán Fernández

Curso: 3ºESOB

Obxectivo: Manifestar a relación entre posibilidade de disolución e temperatura, empregando azucre e auga a diferentes temperaturas.

Proxectos para a Feira de 4ºESOB

Departamento: Física e Química

Nome do Proxecto1: Os eclipses

Alumnado responsable: Rocío Díaz López, Eliana Lastra Freije, Eloy Marcos Pérez

Curso: 4ºESOB

Obxectivo: Explicar a formación dos eclipses, orixe e tipos.

Departamento: Física e Química

Nome do Proxecto2: Chuvia ácida

Alumnado responsable: Tatiana Fernández Vila, Sandra González Rodríguez

Curso: 4ºESOB

Obxectivo: Dar a coñecer as reaccións producidas na chuvia ácida e o seu por que, así como coñecer os diferentes contaminantes que as causan, explicando o concepto de pH.

Departamento: Física e Química
Nome do Proxecto3: Ácidos e bases caseiros

Alumnado responsable: Marlén González López, Arantxa Núñez Díaz

Curso: 4ºESOB

Obxectivo: Realización de diferentes mesturas entre ácidos e bases, comprobando as reaccións resultantes, usando produtos caseiros.

Departamento: Física e Química

Nome do Proxecto4: Xoga co magnetismo

Alumnado responsable: María Fernández Agulleiro, Boris Rodríguez Gómez

Curso: 4ºESOB

Obxectivo: Comprender os fundamentos do electromagnetismo a partir de xogos magnéticos. Primeiro explicarase a base teórica e logo pasarase ó propio entretimento, dirixido en particular ós rapaces máis novos.

Proxectos para a feira de 2ºBT

Departamento: Física e Química

Nome do Proxecto1: Aplicacións solares

Alumnado responsable: David Barcia Rubal, Daniel Fernández Martínez

Curso: 2BT

Obxectivo: Demostración práctica do uso da enerxía solar e o seu funcionamento sobre diversas experiencias, como calentador solar, cociña solar e forno solar.

Departamento: Física e Química

Nome do Proxecto2: Física das películas

Alumnado responsable: Paula Campos Domínguez, Noemí López García

Curso: 2BT

Obxectivo: Familiarizarse coa física a través de algo tan cotián como as películas, reforzando os coñecementos de física.

Departamento: Física e Química

Nome do Proxecto3: Determinación do campo magnético terrestre

Alumnado responsable: Elia Fernández López

Curso: 2BT

Obxectivo: Realización da correspondente medición do cmapo magne´tico terrestre axudada dunha regla e un compás magnético, comparándoo cos resultados determinados comunmente.

Departamento: Física e Química

Nome do Proxecto4: Electromagnetismo

Alumnado responsable: Cristina García Martínez, Verónica Rodríguez Pérez

Curso: 2BT

Obxectivo: Estudiar lgúns principios básicos do electromagnetismo: Lei de Oersted, de Lenz, ... analizando a presenza de fenómenos electromagnéticoas na vida cotiá: creación dun campo magnético, ...

Departamento: Física e Química

Nome do Proxecto5: O son a través das paredes

Alumnado responsable: Adrián González Pérez

Curso: 2BT

Obxectivo: Estudar as variacións do son ó pasar por diferentes materiais a partir duns altofalantes dentro dunha caixa con múltiples tapas de diferentes materiais.

Departamento: Física e Química

Nome do Proxecto6: Estudo do electroimán

Alumnado responsable: Agustín López del Río

Curso: 2BT


Obxectivo: Dados certos imáns de semellantes características, averiguarase os factores que afectan á intensidade do campo magnético xerado e en que medida. Só serán considerados os elementos internos ó electroimán.

Departamento: Física e Química

Nome do Proxecto7: Curva de quecemento de líquidos

Alumnado responsable: Pablo López López

Curso: 2BT

Obxectivo: Dados diferentes líquidos (auga, acite, ...) elaboraránse táboas comparativas quecemento-tempo tentando extraer destas variables outras consecuencias.

Departamento: Física e Química

Nome do Proxecto8: A nosa óptica

Alumnado responsable: Tamara Reigada García

Curso: 2BT

Obxectivo: Preténdese informar sobre partes da óptica, como o funcionamento do ollo humano ou algunha lente, coa correspondente base teórica e práctica.

Departamento: Física e Química
Nome do Proxecto9: Osciloscopio

Alumnado responsable: Borja Rodil Carreira

Curso: 2BT

Obxectivo: Explicarase o fenómeno da electricidade estática e algún aparello de medida.

2006/02/15

Proxectos para a feira de 1ºBT

Departamento: Física e Química


Nome do Proxecto1: As Campás de Franklin


Alumnado responsable: Felipe Fernández González, Diego Rocha García


Curso: 1ºBT


Obxectivo:
Demostrar a electricidade electrostática que desprende da pantalla dun televisor mediante un aparello semellante ó usado por B. Franklin para medir a intensidade dos raios nas tormentas (que neste caso son substituídas polo televisor)


Departamento: Física e Química


Nome do Proxecto2: Estudo da terceira lei de Newton e o impulso


Alumnado responsable: Rocío García Urrabieta, Alba Rodríguez García


Curso: 1ºBT


Obxectivo:
Estudar a terceira lei de Newton mediante o impulso que provoca un resorte a dúas bolas de aceiro. Consideramos que é un xeito interesante de explicación visual dunha lei de Newton combianda co impulso.


Departamento: Física e Química


Nome do Proxecto3: Celda solar. Lamela de cobre


Alumnado responsable: David Grandío Moirón, Joaquín Río Barrera, Adrián Rodríguez Sanjurjo


Curso: 1ºBT


Obxectivo:
Construcción dunha celda solar cunha lamela de cobre oxidada que aproveita a luz solar para producir un movemento dos electróns, que saltan del a aunha disolución nunha substancia iónica e logo a autra lamela de cobre, producindo unha corrente eléctrica.
Preténdese estudar o fenómeno fotoeléctrico que manifestan algúns materiais e que foi obxecto de estudo por Albert Einstein.


Departamento: Física e Química


Nome do Proxecto4: Determinación de densidades mediante un resorte


Alumnado responsable: David Grandío Moirón, Joaquín Río Barrera, Adrián Rodríguez Sanjurjo


Curso: 1ºBT


Obxectivo:
Averiguar a densidade dun sólido mediante unha experiencia sinxela, na que nos valeremos dun resorte no que se colgarán distintos pesos dun mesmo material. Tomaremos a medida do incremento de elongación do resorte e voltaremos a colgar os pesos no interor dun vaso con auga, repetindo as emdidas. A partir delas poderemos, aplicando unhas sinxelas ecuacións, deducir a densidade do sólido e a partir dela, a de calquera líquido.
Departamento: Física e Química


Nome do Proxecto5: Relación entre densidade e viscosidade


Alumnado responsable: Patricia López López, Alba Prados Castro


Curso: 1ºBT


Obxectivo:
Amosar que a maior densidade maior viscosidade, botando varios productos nunha táboa inclinada.
Departamento: Física e Química


Nome do Proxecto6: Volcán


Alumnado responsable: Ricardo Muíña García, Manuel Silveira Valledor, Diego Villar Fernández


Curso: 1ºBT


Obxectivo:
É unha pequena reproducción dul volcán, no que, mediante unha reación de neutralización simulará a súa erupción.
Departamento: Física e Química


Nome do Proxecto7: Electrólise


Alumnado responsable: Ricardo Muíña García, Manuel Silveira Valledor, Diego Villar Fernández


Curso: 1ºBT


Obxectivo:
Experimento para demostración da electrólise, empregando unha disolución, cobre e zinc. Ensinaránse as propiedades, características e aplicacións da electrólise.
Departamento: Física e Química


Nome do Proxecto8: Movemento por magnetismo


Alumnado responsable: Mateo Pérez Suárez, Rubén Vidal López, David Yáñez Freije


Curso: 1ºBT


Obxectivo:
Magnetizar dúas latas usando un televisor ou un monitor de ordenador.
Departamento: Física e Química


Nome do Proxecto9: Globos con chispa


Alumnado responsable: Ricardo Muíña García, Manuel Silveira Valledor, Diego Villar Fernández


Curso: 1ºBT


Obxectivo:
Trátase de acender unha lámpada fluorescente coa electricidade estática obtida ó fregar un globo de plástico.
Departamento: Física e Química


Nome do Proxecto10: Xerador de Van de Graaf


Alumnado responsable: Cristian Roche Borja


Curso: 1ºBT


Obxectivo:
Construcción dun xerador de Van de Graaf (xerador de electricidade estática mediante a frición dun cable cunha goma elástica), propiciando o coñecemento do comportamento da electricidade estática.
Departamento: Física e Química


Nome do Proxecto11: Lámpada a limóns


Alumnado responsable: Iván Sánchez Martínez, Sergio Yáñez Gutiérrez


Curso: 1ºBT


Obxectivo:
Estudar o funcionamento dunha pila voltaica e a reacción redox que libvera a enserxía.
Departamento: Física e Química


Nome do Proxecto12: Lei de Boyle


Alumnado responsable: Lucas Villalba López


Curso: 1ºBT


Obxectivo:
Coñecer a lei de Boyle a partires da súa demostración.
El Tiempo en Ribadeo - Predicción a 7 días y condiciones actuales.