2006/02/15

Proxectos para a feira de 1ºBT

Departamento: Física e Química


Nome do Proxecto1: As Campás de Franklin


Alumnado responsable: Felipe Fernández González, Diego Rocha García


Curso: 1ºBT


Obxectivo:
Demostrar a electricidade electrostática que desprende da pantalla dun televisor mediante un aparello semellante ó usado por B. Franklin para medir a intensidade dos raios nas tormentas (que neste caso son substituídas polo televisor)


Departamento: Física e Química


Nome do Proxecto2: Estudo da terceira lei de Newton e o impulso


Alumnado responsable: Rocío García Urrabieta, Alba Rodríguez García


Curso: 1ºBT


Obxectivo:
Estudar a terceira lei de Newton mediante o impulso que provoca un resorte a dúas bolas de aceiro. Consideramos que é un xeito interesante de explicación visual dunha lei de Newton combianda co impulso.


Departamento: Física e Química


Nome do Proxecto3: Celda solar. Lamela de cobre


Alumnado responsable: David Grandío Moirón, Joaquín Río Barrera, Adrián Rodríguez Sanjurjo


Curso: 1ºBT


Obxectivo:
Construcción dunha celda solar cunha lamela de cobre oxidada que aproveita a luz solar para producir un movemento dos electróns, que saltan del a aunha disolución nunha substancia iónica e logo a autra lamela de cobre, producindo unha corrente eléctrica.
Preténdese estudar o fenómeno fotoeléctrico que manifestan algúns materiais e que foi obxecto de estudo por Albert Einstein.


Departamento: Física e Química


Nome do Proxecto4: Determinación de densidades mediante un resorte


Alumnado responsable: David Grandío Moirón, Joaquín Río Barrera, Adrián Rodríguez Sanjurjo


Curso: 1ºBT


Obxectivo:
Averiguar a densidade dun sólido mediante unha experiencia sinxela, na que nos valeremos dun resorte no que se colgarán distintos pesos dun mesmo material. Tomaremos a medida do incremento de elongación do resorte e voltaremos a colgar os pesos no interor dun vaso con auga, repetindo as emdidas. A partir delas poderemos, aplicando unhas sinxelas ecuacións, deducir a densidade do sólido e a partir dela, a de calquera líquido.
Departamento: Física e Química


Nome do Proxecto5: Relación entre densidade e viscosidade


Alumnado responsable: Patricia López López, Alba Prados Castro


Curso: 1ºBT


Obxectivo:
Amosar que a maior densidade maior viscosidade, botando varios productos nunha táboa inclinada.
Departamento: Física e Química


Nome do Proxecto6: Volcán


Alumnado responsable: Ricardo Muíña García, Manuel Silveira Valledor, Diego Villar Fernández


Curso: 1ºBT


Obxectivo:
É unha pequena reproducción dul volcán, no que, mediante unha reación de neutralización simulará a súa erupción.
Departamento: Física e Química


Nome do Proxecto7: Electrólise


Alumnado responsable: Ricardo Muíña García, Manuel Silveira Valledor, Diego Villar Fernández


Curso: 1ºBT


Obxectivo:
Experimento para demostración da electrólise, empregando unha disolución, cobre e zinc. Ensinaránse as propiedades, características e aplicacións da electrólise.
Departamento: Física e Química


Nome do Proxecto8: Movemento por magnetismo


Alumnado responsable: Mateo Pérez Suárez, Rubén Vidal López, David Yáñez Freije


Curso: 1ºBT


Obxectivo:
Magnetizar dúas latas usando un televisor ou un monitor de ordenador.
Departamento: Física e Química


Nome do Proxecto9: Globos con chispa


Alumnado responsable: Ricardo Muíña García, Manuel Silveira Valledor, Diego Villar Fernández


Curso: 1ºBT


Obxectivo:
Trátase de acender unha lámpada fluorescente coa electricidade estática obtida ó fregar un globo de plástico.
Departamento: Física e Química


Nome do Proxecto10: Xerador de Van de Graaf


Alumnado responsable: Cristian Roche Borja


Curso: 1ºBT


Obxectivo:
Construcción dun xerador de Van de Graaf (xerador de electricidade estática mediante a frición dun cable cunha goma elástica), propiciando o coñecemento do comportamento da electricidade estática.
Departamento: Física e Química


Nome do Proxecto11: Lámpada a limóns


Alumnado responsable: Iván Sánchez Martínez, Sergio Yáñez Gutiérrez


Curso: 1ºBT


Obxectivo:
Estudar o funcionamento dunha pila voltaica e a reacción redox que libvera a enserxía.
Departamento: Física e Química


Nome do Proxecto12: Lei de Boyle


Alumnado responsable: Lucas Villalba López


Curso: 1ºBT


Obxectivo:
Coñecer a lei de Boyle a partires da súa demostración.

Ningún comentario:

El Tiempo en Ribadeo - Predicción a 7 días y condiciones actuales.