2006/02/20

Proxectos para a feira de 2ºBT

Departamento: Física e Química

Nome do Proxecto1: Aplicacións solares

Alumnado responsable: David Barcia Rubal, Daniel Fernández Martínez

Curso: 2BT

Obxectivo: Demostración práctica do uso da enerxía solar e o seu funcionamento sobre diversas experiencias, como calentador solar, cociña solar e forno solar.

Departamento: Física e Química

Nome do Proxecto2: Física das películas

Alumnado responsable: Paula Campos Domínguez, Noemí López García

Curso: 2BT

Obxectivo: Familiarizarse coa física a través de algo tan cotián como as películas, reforzando os coñecementos de física.

Departamento: Física e Química

Nome do Proxecto3: Determinación do campo magnético terrestre

Alumnado responsable: Elia Fernández López

Curso: 2BT

Obxectivo: Realización da correspondente medición do cmapo magne´tico terrestre axudada dunha regla e un compás magnético, comparándoo cos resultados determinados comunmente.

Departamento: Física e Química

Nome do Proxecto4: Electromagnetismo

Alumnado responsable: Cristina García Martínez, Verónica Rodríguez Pérez

Curso: 2BT

Obxectivo: Estudiar lgúns principios básicos do electromagnetismo: Lei de Oersted, de Lenz, ... analizando a presenza de fenómenos electromagnéticoas na vida cotiá: creación dun campo magnético, ...

Departamento: Física e Química

Nome do Proxecto5: O son a través das paredes

Alumnado responsable: Adrián González Pérez

Curso: 2BT

Obxectivo: Estudar as variacións do son ó pasar por diferentes materiais a partir duns altofalantes dentro dunha caixa con múltiples tapas de diferentes materiais.

Departamento: Física e Química

Nome do Proxecto6: Estudo do electroimán

Alumnado responsable: Agustín López del Río

Curso: 2BT


Obxectivo: Dados certos imáns de semellantes características, averiguarase os factores que afectan á intensidade do campo magnético xerado e en que medida. Só serán considerados os elementos internos ó electroimán.

Departamento: Física e Química

Nome do Proxecto7: Curva de quecemento de líquidos

Alumnado responsable: Pablo López López

Curso: 2BT

Obxectivo: Dados diferentes líquidos (auga, acite, ...) elaboraránse táboas comparativas quecemento-tempo tentando extraer destas variables outras consecuencias.

Departamento: Física e Química

Nome do Proxecto8: A nosa óptica

Alumnado responsable: Tamara Reigada García

Curso: 2BT

Obxectivo: Preténdese informar sobre partes da óptica, como o funcionamento do ollo humano ou algunha lente, coa correspondente base teórica e práctica.

Departamento: Física e Química
Nome do Proxecto9: Osciloscopio

Alumnado responsable: Borja Rodil Carreira

Curso: 2BT

Obxectivo: Explicarase o fenómeno da electricidade estática e algún aparello de medida.

Ningún comentario:

El Tiempo en Ribadeo - Predicción a 7 días y condiciones actuales.