2006/02/20

Proxectos de 3ªESOAE para a feira 2006

Departamento: Física e Química

Nome do Proxecto1: A carga eléctrica, ten signo?

Alumnado responsable: Lucía Díaz Rego

Curso: 3ºESOA

Obxectivo: Amosar que calquera material caqrgado eléctricamente pode ter diferentes cargas e signo, segundo con que material se produza un rozamento.

Departamento: Física e Química

Nome do Proxecto2: Aplica o electroimán e mira

Alumnado responsable: Paula Dorado Rocha

Curso: 3ºESOA

Obxectivo: Explicar o funcionamento dun timbre, uso e construcción.

Departamento: Física e Química

Nome do Proxecto3: Escapan os ácidos!

Alumnado responsable: Mónica Expósito Dorado

Curso: 3ºESOA

Obxectivo: Estudar aneutralización dos ácidos, como vinagre ou zume de limón.

Departamento: Física e Química

Nome do Proxecto4: Mira que xabón máis bonito

Alumnado responsable: Sagrario Fernández Saavedra

Curso: 3ºESOA

Obxectivo: Ver e aprender a facer o xabón, con materiais como a sosa cáustica, amosando asemade o uso dos productos e a súa perigosidade.

Departamento: Física e Química

Nome do Proxecto5: Disolve que algo queda

Alumnado responsable: Jorge García Gasalla

Curso: 3ºESOA

Obxectivo: Mostra de preparación de disolucións.

Departamento: Física e Química

Nome do Proxecto6: Enerxía no aire

Alumnado responsable: David García López

Curso: 3ºESOA

Obxectivo: Amosar o aproveitamento da enerxía eólica cunha sinxela hélice

Departamento: Física e Química

Nome do Proxecto7: Medida de masas e volumes

Alumnado responsable: Marcos Macedo Fernández

Curso: 3ºESOB

Obxectivo: Medición e expresión correcta das medidas de masas e volumes de sólidos e líquidos.

Departamento: Física e Química

Nome do Proxecto8: Propiedades do enlace químico

Alumnado responsable: Thais Pérez Fernández

Curso: 3ºESOB

Obxectivo: Deducción do tipo de enlace dalgunhas substancias a partir das súas propiedades.

Departamento: Física e Química

Nome do Proxecto9: Pois non é o mesmo

Alumnado responsable: Anxo rodríguez Lorigados

Curso: 3ºESOB

Obxectivo: Diferenciar entre mestura e combinación química a traverso dun experimento.

Departamento: Física e Química

Nome do Proxecto10: Comparación de substancias en distintas disolucións

Alumnado responsable: Alejandro Villaveirán Fernández

Curso: 3ºESOB

Obxectivo: Manifestar a relación entre posibilidade de disolución e temperatura, empregando azucre e auga a diferentes temperaturas.

Ningún comentario:

El Tiempo en Ribadeo - Predicción a 7 días y condiciones actuales.