2010/01/11

Case sempre é falso

Lido no libro 'The meaning of it all', de R. Feynman:
"In fact, that's a general principle in physics theories: no matter what a guy thinks of, it's almost always false".
É dicir, 'de feito, hai un principio xeral nas teorías físicas: non importa o que pense alguén sobre algo, case sempre é falso'... certo, e para pensar e non deprimirse.

Ningún comentario:

El Tiempo en Ribadeo - Predicción a 7 días y condiciones actuales.