2013/10/31

Proposta para a comparación meteorolóxia en Galicia: un traballo para a Galiciencia

COMPARATIVA DOS SERVIZOS METEOROLÓXICOS
Ies Ribadeo
O Xardín, s/n 27700 (Ribadeo)
Tél: 982128098
Pablo Ramos Muras e Saúl González Eiros
INTRODUCCIÓN:
O traballo de investigar a comparacion nos erros dos servicios meteorolóxicos naceu da curiosidade por saber que servizo de meteoroloxía galego fallaba máis coa intención de determinar se é unha boa decisión a eliminación de Meteogalicia pola campaña determinada polo goberno central para eliminar as duplicidades na administración publica. (http://www.tiempo.com/ram/34812/meteogalicia-en-el-punto-de-mira/)
A finalidade do proxecto é averiguar a taxa de error das web de Meteogalicia e Aemet comparando a información coa recollida pola estación Pedro Murias tomando como referenza varios parámetros diferentes sobre o tempo na vila de Ribadeo.

HIPÓTESES:
Posto que Meteogalicia é unha paxina que só toma previsións do territorio galego e Aemet é unha paxina que abarca todo o estado pensamos que as prediccións de Meteogalicia seran máis precisas para o territorio ribandese posto que esta máis cerca. Porén, a nosa hipótese rexeita o descarte de meteogalicia, pois é unha ferramenta máis útil en terra galega.

MATERIAIS E MÉTODOS:
Para a realización do proxecto non requerimos máis que os datos recollidos nas páxinas web correspondentes e a interpretación das lendas sobre os calculos que ofrecían ditas páxinas. Tamén utilizamos o soporte LibreOffice para a presentación dos datos.
As lendas de Meteogalícia:
Para o estado do ceo:


Para o vento:
FONTES DOCUMENTAIS:
As páxinas web de:
Aemet: http://www.aemet.es/es/portada
Meteogalicia: http://www.meteogalicia.es/web/index.action
Pedro Murias: http://www2.meteogalicia.es/galego/observacion/estacions/estacions.asp#

RESULTADOS:
Esto sería un exemplo de comparación entre os resultados de temperatura de Aemet e de Meteogalicia cos tomados na realidade.
Estos datos miranse coa seguinte formula: sqrt(tmMG-Tm)²
onde TmMG é temperatura mínima predita e Tm e temperatura minima observada. Esta formula leva unha raiz é un cadrado para poder ter un exemplo de diferencia que sempre de positivo. O valor ideal desta formula sería o máis preto ao 0, sendo o 0 o valor no que ambolos resultados son iguais.

Esto mismo faise coas temperaturas maximas de Meteogalicia e de Aemet.
Canto máis distante o valor do cero, máis fallo.







CONCLUSIÓNS:
A día de hoxe, o noso estudo levanos a conclusión que a plataforma de meteogalicia ten, respecto a aemet, máis acerto a hora de predecir o vento e a forza deste. Sen embargo, Aemet proporciona mellores resultados sobre o estado do ceo, a chuvia e a temperatura.
Ainda así opinamos que a conservación de servizo meteorolóxico de Meteogalicia é un ben precisado, polo feito de que é un sistema aceptado e moi presente na vida de moitos galegos de todolos lugares da nosa comunidade.

BIBLIOGRAFÍA: Non usamos bibliografía especial aparte da lenda das respectivas paxinas web e a axuda do programa LibreOffice.


Ningún comentario:

El Tiempo en Ribadeo - Predicción a 7 días y condiciones actuales.