2007/09/04

Exame de setembro Física e Química 1BT

--- Lémbrate de explicar/razoar todo para poder puntuar.
1.Formula e calcula o balance electrónico (suma de números de oxidación) de: Sulfato de cobre (II), Sulfuro de aluminio, Hidróxido de ferro (III), Óxido de chumbo (IV), Heptaoxodisulfato de calcio.
2.Estrutura electrónica do chumbo (Z=82). Deduce dela propiedades dese elemento (sen deducir, non vale)
3.Queimamos 100g de carbón en presencia de aire abundante, e recollemos nunha campá á presión de 0,5 at e temperatura 100ºC un volume de 40 L de gas. Calcular a pureza do carbón inicial, supoñendo que o resto de materiais non queima. calcular a masa dos residuos sólidos.
11.Un condensador ten unha capacidade de 3mF. Se logramos almacenar unha enerxía de 2J, haberá xeito de que podamos ter unha das placas a 1V?
10.Collemos 1kg de xeo a 0ºC, e misturámolo con 0,5kg de cobre a 600ºC. Calcula a Tf. (Datos:Ce auga, 1cal/gºC; Leb auga= 540cal/g; Lfus auga= 80cal/g; Ce Cu= 390J/kgK)
4.Un balón é disparado cunha velocidade de 20ms-1 e un q=40º. Calcula o tempo que tarda en facer a cuarta parte do seu recorrido no aire (medido sobre a proxección horizontal). Tardará máis ou menos dese tempo en chegar á metade da altura máxima?
En caso de non saber facer algún dos anteriores, podes cambialo por facer os dous seguintes (que contan cada un como medio)
a)Un ciclista vai a Foz a unha velocidade v, e volta a unha velocidade triple. Cal será a súa velocidade e celeridade medias?
b)Unha corda que pasa por un polipasto ideal sen masa ten nos seus extremos sendos soportes. Nun deles ten unha masa de 2kg e facemos cara abaixo unha forza de 10N, e no outro, outra de 12kg. Se inicalmente estaban en repouso á mesma altura (0m), calcula a velocidade final da carga de 2kg, e a que altura se atopa, ó cabo de 1s.

Ningún comentario:

El Tiempo en Ribadeo - Predicción a 7 días y condiciones actuales.