2019/10/09

sobre a práctica da determinación da lonxitude de onda cunha rede de difracción

Dende hai varios anos, as probas de acceso á Universidade (agora coas siglas ABAU) teñen proposta unha práctica da rede de difracción. A redacción actual é a seguinte:


Cabe axustar que moitas das redes que usan hoxe en día os centros educativos non son de 100 liñas/mm ou semellante, senón máis ben de 1000 liñas /mm. Isto ten un efecto que hai que considerar: xa non se pode establecer como semellantes a distancia entre rede e unha pantalla perpendicular ó raio central xerado pola rede e a distancia entre rede e primeiro máximo lateral.
Na imaxe anterior vese claramente que para redes desta densidade de liñas, ó ser o grande ángulo de desviación dos puntos laterais en relación ó máximo central, debemos de optar por medir a distancia dentre rede de difracción e máximo lateral, pola semellanza de triángulos. Isto pode facerse calculando o que chamei D' polo teorema de Pitágoras ou ben por medición directa cunha pantalla perpendicular ó raio que xera ese máximo. En caso de non facelo así, seguindo a considerar D, para unha rede de 1000 liñas / mm o erro na lonxitude de onda observada é do orde do 30 %.
--
Entrada con datos sobre o tema no blog de xuvenciencia.

Ningún comentario:

El Tiempo en Ribadeo - Predicción a 7 días y condiciones actuales.