2011/08/09

Un novo principio de aplicación da física: O principio de indeterminación das novas

Feito para o 'antroido da física'

Se o principio de indeterminación cuántica dinos que a indeterminación da posición e a cantidade de movemento teñen un límite inferior que ven dado polo seu produto como maior que a constante de Planck, do mesmo xeito podemos inferir un principio de indeterminación de novas, de información, no que a indeterminación da veracidade dunha nova multiplicada pola velocidade de transmisión ten un límite inferior, o que se lle pode chamar cuanto de importancia. E é que a actualidade e a veracidade non se levan ben cando se tenta minimizar o erro en ambas...

O mesmo principio indica, noutra das súas versións en física a ligazón entre a indeterminación do produto da enerxía dunha partícula e a do seu tempo de vida. De xeito semellante, a indeterminación do impacto dunha nova e o seu tempo contado a partires do suceso sería outra versión, tamén en relación co cuanto de importancia, esta vez en canto á indeterminación das novas.

Teriamos así dúas versións do mesmo principio de indeterminación tanto en física como en información dos media, que estarían relacionadas. Nun caso, a posición e cambio dela ou a veracidade e o seu cambio (a variación de veracidade para un momento determinado). No outro, enerxía e tempo, ou impacto e tempo na versión da indeterminación de información ...

Ningún comentario:

El Tiempo en Ribadeo - Predicción a 7 días y condiciones actuales.