2012/03/07

Interpretación de 'papers'

Vai en clave humorística, pero recomendo ler unha entrada de phd comics. A interpretación humorística non deixa fóra que sexa necesaria unha redacción máis clara na difusión científica, mesmo para a difusión a alto nivel.
A outra escala, lembro unha publicación miña, de hai tempo, vendo as interferencias entre a linguaxe científica e a popular ... pero iso é outra historia. Historia que en parte pódese ver aquí: Apuntes para una mejora didáctica de la enseñanza de la Mecánica en EEMM (Ciencias, revista de enseñanza, nº 3, dic. 1984, pp 26 & sig.)

Ningún comentario:

El Tiempo en Ribadeo - Predicción a 7 días y condiciones actuales.