2012/03/14

O chorro de auga estréitase ó caer!

Pois si... ó caer, a auga vai ganando velocidade, co que unha mesma cantidade cada vez tarda menos en pasar por un sitio, e polo tanto, o 'tubo' que forma estréitase. A relación é sinxela: se a velocidade aumenta coa distancia caída h como (2gh)1/2, como por conservación da materia S·v = cte, sendo S a sección (=pi·r2), temos que o radio do chorro de caída é proporcional á inversa da raíz cuarta do espazo caído (máis unha constante debida á velocidade inicial de caída do chorro - se non, non caería da billa!-).

Ningún comentario:

El Tiempo en Ribadeo - Predicción a 7 días y condiciones actuales.