2021/01/25

28 billóns de toneladas de xeo 'fundiron'

Un billón de toneladas de xeo nun cubiño, comparado con New York. Imaxe da ESA.

   A cifra é un cálculo, pero moi aproximado: 28 billóns de toneladas de xeo foron perdidas -por termo medio, pasaron a converterse en auga líquida- entre 1994 e 2017. Fundíronse en 23 anos. É dicir, algo máis -pouco- do que representa un cubo de 30 km de lado. Pode parecer pouco pola superficie (a metade da superficie ocupada pola provincia de Guipúscoa), pero a cousa cambia se pensamos que a altura sería próxima a catro veces a do Everest... E, para rematala, a taxa de perda está empeorando, tendo pasado de 0,8 billóns por ano ó comezo a 1,3 billóns por ano ó final dese período: a provincia de Guipúscoa cuberta cunha altura de xeo de 750m.

   É só unha cousa máis, relacionada con outras: nese período, a atmosfera lévase quentado a razón de 0,26º C/década, e o mar, 0,12 ºC/década dende 1980. E incrementando a taxa.

   Si, o clima está cambiando...

Máis, na nova da ESA.

Ningún comentario:

El Tiempo en Ribadeo - Predicción a 7 días y condiciones actuales.