2007/11/04

Emilio Calatayud, xuíz de menores

Este é un artigo sobre educación, referido á relación da xente nova na familia e nos centros educativos, que fai referencia só a unha ligazón: este vídeo

Ningún comentario:

El Tiempo en Ribadeo - Predicción a 7 días y condiciones actuales.