2007/11/05

Exame de Química 2007 11 05

... aínda que estará máis claro aquí
Atención:
explicar todo: é o que serve para puntuar, en particular,
nas cuestións.

Impares:


1.2º Postulado de Bohr2.Un gas ocupa 30L a 20ºC.
Aumentamos a temperatura do recipiente en 25ºC e diminuímos
a súa presión a metade. Que volume terá?


3.Configuración electrónica
do elemento nº56. Di as características orbitais dun dos
electróns da última capa.. Se ten un isótopo de
A=136, di o seu número de e-, p+ e n.4.Na reacción C + O2
-> CO2, calcula os g de carbono necesarios para facer
reaccionar totalmente 20L de O2 a unha temperatura de 50ºC
e unha presión de 1,2atm


5.Nun líquido estamos a ver o
efecto Tyndall. Explica que características terá o
líquido para que podamos velo.Pares:


1.Explica a contradicción na
teoría atómica de Bohr


2.Na reacción 2H2 +
O2 -> 2H2O, calcula os átomos de H na
auga que se obterán se se fan reaccionar 2L de hidróxeno
con outros dous de osíxeno (ambos en c.n.)3.Configuración electrónica
do elemento nº55. Di as características orbitais dun dos
electróns da primeira capa. Se ten un isótopo de A=136,
di o seu número de e-, p+ e n.


4.Un gas ocupa 30L a 20ºC e
presión normal. Calcula a súa masa, sabendo que a masa
molecular é 64u.


5.Un electrón sofre unha
transición, dos números cuánticos 3, 2, 1, + a
2,0,0, +, e outro do mesmo ó 1,1,0,+. Que átomo dos
dous emitirá máis enerxía?


Solucións (sucintas)


I1.Ver teoría.

I2.pV/T = p'V'/T'


p·30L/293ºK = (p/2)·V/318ºCV= 30L·318/293 = 32,56L

I3.


1s2


2s22p6

3s23p6
3d10
4s24p6
4d10
5s25p6

6s2Na última capa, 6, 0, 0, +-, é
dicir, 6ª capa, con l=0 (orbital tipo s), ml=0 (sen
orientación predeterminada debido á súa
simetría),


A=136, Z=56 implica 56p+,
136-56=80n e 56e- en estado neutro.


I4.pV=nRT


n= 1,2at·20L/(0,082at·LºK-1mol-1·323ºK)
= 0,91mol


logo nos fan falta 0,91 mol de C. Como
a masa molar do C é 12g, a masa de C será

0,91mol*12g.mol-1 = 10,92g

I5.Líquido coloidal

P1.Ver teoría


P2.2L de H2 = 2/22,4 mol =
0,089mol, que da como produto 0,089mol de auga, cada molécula
con 2 átomos. Logo


N= 0,089*2*NA = 1,08·1023
átomos


P3.
1s2


2s22p6

3s2
3p63d104s24p6
4d105s2
5p6
6s1

Na primeira capa, 1, 0, 0, +-, é
dicir, 1ª capa, con l=0 (orbital tipo s), ml=0 (sen
orientación predeterminada debido á súa
simetría),A=136, Z=55 implica 55p+,
136-55=81n e 55e- en estado neutro.

P4.pV=nRT


1at·30L=n·0,082at·L·ºK-1·mol-1·293ºKn= 1,25mol


masa= 1,25mol·64g/mol = 79,91g

P5.O segundo átomo non pode
facer esa transición.Na primeira capa, 1, 0, 0, +-, é dicir, 1ª capa, con l=0 (orbital tipo s), ml=0 (sen orientación predeterminada debido á súa simetría),
A=136, Z=55 implica 55p+, 136-55=81n e 55e- en estado neutro.

P4.pV=nRT
1at·30L=n·0,082at·L·ºK-1·mol-1·293ºK
n= 1,25mol
masa= 1,25mol·64g/mol = 79,91g

P5.O segundo átomo non pode facer esa transición.

Ningún comentario:

El Tiempo en Ribadeo - Predicción a 7 días y condiciones actuales.