2007/04/19

Antenas WifiXIII
Feira da Ciencia e Tecnoloxía
IES
Porta da Auga
primavera
2007

Título:
Antenas Wifi

Autoría:
Marcos Fernández Sante

Iván López Cabaleiros

Grupo:
1ºBT

Data
entrega: 07/05/08

1.Introducción e Hipóteses.

A idea do traballo
veu da necesidade de crear unha rede local entre uns amigos, cousa
que nos fixo investigar como poder facer unhas antenas wifi caseiras.

O noso traballo foi a construción de antenas wifi, que
funcionasen e puidesemos conectarnos a internet e crear unha rede
local inarámica entre dous ordenadores.

2.Pequeno resume.

O noso proxecto está basado na produción e captación das ondas
electromagnéticas polas antenas. Construimos duas antenas wifi
para mostrar como se pode transmitir información mediante
ondas electromagnéticas.

We built two
antennas wifi with recyclable materials. It's very interesting and
very difficult. We were conected to internet with these antennas.

3.Obxectivos.

Construír unhas antenas que recibiran a señal coa maior intensidade
posible. Tamén, achegar a xente un pouco mais ás novas
tecnoloxías e á wifi.

4.Base teórica.

A onda fórmase coa diferencia
de intensidade (amplitude) dunha sinal nun espacio (lonxitude de
onda) e tempo (período) de xeito periódico. Esta
intensidade é balanceada, esto significa que se alterna entre
valores positivos e negativos. Para ter un concepto visual de onda:

5.Traballo.

A onda é emitida por un emisor, viaxa a través dun medio físico
e chega ó seu destino, con maior ou menor intensidade. O noso
obxectivo e recibir a sinal coa maior intensidade posible. Para eso
interésanos tomar contacto coa onda cando esteña no
punto de mayor amplitude, sendo de valor positivo ou negativo.

Construcción dunha antena
Unha antena como a nosa consta de 3 partes: colector,
conector e lata.
Colector
Para construir o colector hai que colocar na variña as arandelas de 30mm
apretadas á súa vez coas arandelas de 12mm e coas
tuercas. Cada arandela de 30mm deberá estar separada 3cm da
seguinte.

Nun extremo colocarase unha tapa redonda de algo que entre na lata o mais xusta
posibel para suxeitala. Poñerase no medio dunhas das arandelas
do final, e así suxeitarase mellor o colector.

Entre a quinta e a sexta arandela tamén se colocará a tapa da lata para
suxeitar ben o colector de maneira que este quede o mais achegado
posibel do conector pero sen tocalo.

Conector
Ó conector N hay que soldarlle o fio de cobre. A lonxitude do cobre ten que ser
exacta para que a punta quede o mais achegada posible do centro da
lata.

Lata
Na lata hai que facer un burato a 8cm do fondo, cun diámetro
abondo para poder meter a rosca do conector N por el.
Despois de ter as pezas feitas hai que introducir o conector N na lata, de dentro cara
fora, e atornillase introducindo as arandelas de 29mm. Unha vez
introducido o conector N só queda introducir o colector dentro
da lata.

6.Distribución.

Outubro: Decisión de facer o traballo “Antenas wifi”
Novembro: Período de información
Decembro (e vacacións de Nadal): Empeza a recoleción de
materiais
Resto Xaneiro: Construción das antenas
Febreiro: Construción da parte teórica do traballo
Marzo: Últimos retoques teóricos e preparación da
presentación.Entrega o día 28 de febreiro.

7.Materiais e Orzamento.

* Varilla roscada de 4 mm de grosor e 25 cm de largo
* 9 arandelas de 30mm de diámetro exterior e 10 mm de diámetro interior.
* 18 arandelas de 12mm de diámetro exterior e 4mm de diámetro interior.
* 18 tuercas para a varilla roscada.
* Lata de pringles.
* 2 arandelas de 29mm de diámetro exterior e 17mm de diámetro interior.
* 5cm de fio de cobre de 2mm de grosor.
* Conector N.
Todo o material, agás o Conector N que ten un precio de 10€, foi reutilizado.

8.Descrición.
Despois de ter construidas as antenas, conectámolas a candanseu ordenador
mediante unha tarxeta inarámica. Despois da súa correta
configuración cando xa estaban funcionando, instalamos un
programa tipo chat entre os dous ordenadores para demostrar que
funcionaban as antenas. Explicamos tamén como fora a
construcción das antenas, as partes que tiña, para que
servia cada unha delas...

9.Material.

Duas antenas wifi como a da foto

10.Conclusións.

A xente quedaba sorprendida porque non creia que fora posible facer unha antena para
conectarse a internet con cousas da casa. Debido a eso, atendían
as nosas explicacións e interesábanse polas antenas
preguntando dudas ou pedindo consello para poder construir unha
antena. O traballo tiña unha parte práctica, na que a
xente se sentaba diante dos ordenadores e falaba mediante o programa
co seu compañeiro situado no outro ordenador. O consello para
repetir a experiencia é que facela dun xeito divertido para
que a xente poda participar.

Ningún comentario:

El Tiempo en Ribadeo - Predicción a 7 días y condiciones actuales.