2007/04/22

Mareas na ría de Ribadeo


XIII Feira da Ciencia e Tecnoloxía
IES Porta da Auga
primavera 2007
Título: Seguemento das mareas na ría de Ribadeo


Autoría: Arturo Linares e Daniel Gallo
Grupo: 1ºBT
Data entrega: 07/04/11
1.Introdución e Hipóteses.
A realización deste traballo foi inspirada polos desexos de afondar nos coñecementos sobre o comportamento das mareas, neste caso concretantemte nas mareas da ría de Ribadeo, ademais de para descubrir de que forma inflúen a Lúa e o Sol no comportamento destes fenomenos naturais.
Para levar a cabo este traballo realizaronse tres pasos básicos, que foron os seguintes: en primeiro lugar procedeuse á extracción de información (medicións, explicación teórica...), o seguinte foi a elaboración do traballo en xeral e por último contrastatáronse os datos e elaborouse o traballo final.
2.Pequeno resume.
Este traballo consiste básicamente en explicar o fenómeno das mareas, e facer un seguemento destes movementos na ría de Ribadeo.
What it has been done here is a study about the movements of the tides and a graph with the movements of the tides in Ribadeo´s stuary.
3.Obxectivos.
Amosar as variacións das mareas ó longo do mes de Febreiro e o porque destas variacións. Asi mesmo notificar algunhas curiosidades sobre este tema.
4.Base teórica.
As mareas oceánicas son causadas pola forza da gravidade, pero non é sinxelamente que a Lúa atraiga á auga do mar cara ela, senón que o Sol tamén intervén. Ademáis, ao tempo que a Lúa separa a auga por un lado, tira da auga cara o outro lado, e así explícase por que hay dúas mareas ao día. A diferenciación entre mareas vivas e mortas explícase mediante a alineación dos tres corpos celestes (Terra, Lúa e Sol): cando estes estan alineados, prodúcense as mareas vivas, máis grandes que as mortas, producidas cando están en cuadratura (formando un ángulo recto coa Terra no vértice).
Dicir tamén que existen mareas terrestres, que funcionan do mesmo xeito que as acuáticas.
5.Traballo.


6.Distribución.
Outubro: Ideouse o proxecto e planificouse a realización do mesmo.
Novembro: Foise a medir periódicamente
Decembro e Xaneiro: sen realización.
Febreiro: Tomáronse medicións e conseguíronse datos doutras fontes.
Marzo: Elaboración do traballo para a exposición.
7.Materiais e Orzamento.
Una corda sen custos reflexados.
Un peso aproveitado dun obxecto que estaba por casa.
Blok de notas 0.99€.
Un metro de medidas 2€.
2 cartulinas 0.80€ .
8.Descrición
Neste traballo o que se fixo foi levar acabo un seguemento das mareas na ría de Ribadeo o longo do mes de Febreiro, para o que tomando como punto de referencia o espigón, procedeuse a realizar as medicións mediante unha corda con medidas cada 10 cm e un peso atado nun dos seus extremos. Tras obter os datos necesarios procedeuse á elaboración dunha gráfica. Tamen se incluiu unha sinxela explicación sobre os distintos tipos de mareas e os seus efectos ademáis de mencionar o fenómeno da gravitación universal. Finalmente, tomáronse distintas fotos do lugar dende o que se sacaron as medicións para ilustrar o proxecto.
9.Material.
A imaxe dispoñible foi presentada no punto 5.
10.Conclusións.
En xeral hai satisfacción co resultado. Serviu para decatarse da grande variedade de tipos de mareas que hai e que se puideron descubrir.
--
Ver tamén o cartel de 'mareas' noutra vista.

Ningún comentario:

El Tiempo en Ribadeo - Predicción a 7 días y condiciones actuales.