2007/05/13

Auga e maicena, mistura líquida ou sólida?

XIII Feira da Ciencia e Tecnoloxía
IES Porta da Auga
primavera 2007

Título: Auga e maicena, mistura líquida ou sólida?


Autoría: David Grandío Moirón, Joaquín Río Barrera, Adrián Rodríguez Sanjurjo
Grupo: 2º B.T.
Data entrega: 09/04/07
1.Introdución e Hipóteses.
Este proxecto xurdiu ao ver nun programa televisivo unha pequena mostra deste experimento. A curiosidade levou despois a este traballo vistoso e moi interesante. Preparouse unha pequena mestura da antedita substancia nunha pequena palangana e cal sería obxeto explicación.

2.Pequeno resume.
O que se pretende con este proxecto é explicar o comportamento que da auga cando a misturamos coa maicena. Desta mistura sae un líquido cunhas cararcterísticas un tanto inusuais que son as que se tenta explicar.


This project show us the special characteristics of the mixture that we have prepared, water with cornflour, liquid with characteristics very similar to moving sands.
3.Obxectivos.
Dar unha explicación do fenómeno de líquidos de comportamentos raros, ademáis de poder comproblalos en primeira persoa para poder aclarar calquera tipo de dudas.
4.Base teórica.
Para ter información deste comportamento, houbo que recorrer a numerosas fontes de internet, o que nos permitiu saber que esta mistura pertence a un grupo de líquidos que presentan comportamentos realmente extraños, debido á composición química e estrutura das moléculas que o forman ou ó tipo de interacción desas moléculas ou partículas co solvente.
Este fluído concretamente pertence ao grupo dos fluidos dilatantes, nos que a viscosidade aumenta ó aumentar a forza aplicada. É como se o fluído fora freándose ó aplicar a forza.
5.Traballo.
A explicación vertida na cartolina consta das seguintes partes:
1.- Introducción
Existen algúns líquidos que presentan comportamentos realmente estraños, debido á composición química e estructura das moléculas que o forman ou ao tipo de interacción destas moléculas ou partículas co solvente.
A mistura a explicar, a maicena, pertence ao grupo dos fluídos non newtonianos. Fluídos nos que o esforzo de corte non é directamente proporcional á relación de deformación .
2.- Explicación do proxecto
Este comportamento pouco común ubica ao líquido que se preparou entre os chamados fluidos non newtonianos, y a este en particular, dentro dos fluídos dilatantes. Un sistema con propiedades comparabeis ao comportamento das "areas movedizas". Neste caso un movemento brusco fai que a mistura se volva máis ríxida, dificultando ou imposibilitando os movementos.
Nestes fluídos a viscosidade aumenta ao aumentar a forza aplicada. É como si o fluído fora freándose ao aplicar a forza.


3.- Inserción dunha pequena táboa explicatoria
Táboa na que se presentan diferentes fluídos e onde se explica tanto o seu comportamento, características como que tipo de fluido é, ademáis de citar exemplos.

4.- Método para a construcción desta mezcla
A cartolina tamén conta cunha lista na que se especifica o material necesario para levar a cabo este experimento, así como as proporcións necesarias de cada compoñente para a súa perfecta elaboración.

Ferramentas e Materiais
Para realizar este experimento necesitarás:
1 caixa de 1 libra (500 gramos) de maicena
Aproximadamente 1 taza (400 mililitros) de agua
Un tazón para mezclar
Unha variedade de pequenos obxectos e ferramentas para explorar, tales como:
Unha moeda pequena
Unha pedra pequena
Unha cuchara de metal
Unha cuchara de plástico

5.- Outros fluidos non newtonianos
Outro fluído non Newtoniano que podemos atopármonos na nosa cociña é o ketchup: xeralmente ocorre que ao volcar o recipiente de ketchup o contido non saia, non se verta. É necesario axitar fortemente o frasco para que o contido se verta con facilidade. Ocorre que a viscosidade do fluído diminúe ao axitalo, promovendo o movemento das moléculas entre si. Logo de algúns minutos, a viscosidade volve a aumentar. Este comportamento é típico dos chamados fluídos tixotrópicos, e ten considerable importancia nalgúns produtos industriais, como por exemplo nas pinturas.

6.- Resumo en inglés
This project show us the special characteristics of the mixture that we have prepared, water with cornflour, liquid with characteristics very similar to moving sands.


6.Distribución.
Este traballo levou as seguintes fases:
Outubro: Visionado de programa televisivo. Comezou a procura de información.
Novembro: Seguiu na procura de información (non resultou traballo doado).
Decembro (e vacacións de Nadal): Solución dalgunhas cuestións teóricas e nas vacacións de Nadal fíxose a primeira experiencia prática, que resultou ser un éxito.
Resto Xaneiro: Procura máis selectiva e puxemos a punto a base teórica.
Febreiro: Dicisión da explicación a modo prático e boceto da explicación
Marzo: Fíxose a cartelería e preparouse o material necesario para a explicación do proxecto na feira.
7.Materiais e Orzamento.
Utilizáronse 6 paquetes de maicena, o que supuxo un gasto total de 4.26 euros e unha palangana. Material funxible: Folios e a cartolina empregados na cartelería.
8.Descrición.
Aprender un pouco mais sobre o comportamento dalgúns líquidos, en concreto dun líquido dilatante, unha simulación das areas movedizas. Trátase dun proxecto moi sinxelo que escoitando a breve explicación feita resulta moi sinxelo de realizar. Non é un proxecto laborioso pero si moi resultón, e algo que parece tan sinxelo como é mezclar auga con maicena pode dar lugar una substancia verdadeiramente curiosa.
9.Material.
Ademáis de toda a cartolina empregada e explicada no apartado 5, expúxose unha mostra da substancia a explicar para que calqueira presente na feira puidese comprobar que detrás de este experimento non hai nin trampa nin cartón.
10.Conclusións.
Os autores están contentos co esforzo feito para poder levar a cabo este proxecto, xa que foi amplamante recompensado. Os autores séntense moi orgullosos porque foi un dos que máis gustou na feira, ainda que se cadra non levou tanto traballo como outros, pero sen dúbida acertouse con esta idea.
Os autores quedaron coas ganas de podelo facer a unha maior escala, poder facer unha piscina de maicena e auga para comprobar que realmente era posible andar por ese estrano líquido.
11.Outros.
Este traballo ten licenza Creative Commons Compartir Igual 2.1, básicamente libre de reproducción e de variación, especificando cal é a parte orixinal e citando o autor ou autores (pódese consultar en internet un texto en castelán ou en galego indicando todos os dados da licenza).

Ningún comentario:

El Tiempo en Ribadeo - Predicción a 7 días y condiciones actuales.