2007/05/28

Pasos a seguir para resolver un problema de mecánica

Ás veces, é convinte facer as cousas metódicamente. Como cando nos poñemos a resolver un problema de mećanica, e en particualr cando estamos comezando a aprender a facelos.
Así, podemos ir punteando dunha lista como a que segue (aínda que en xeral poderemos saltarnos moitos pasos, máis canto máis práctica teñamos):
1.Facer unha lista de datos
2.Obter unha lista de datos non dados explícitamente no problema
3.Facer unha lista de incógnitas
4.Facer un esquema explicativo (incluíndo un debuxo)
5.Explicar no esquema o tipo de movemento que está a ocorrer
6.Poñer as ecuacións de posible uso
7.Ver se hai magnitudes a achar de xeito intermedio
8.Susbtituír nas ecuacións
9.Facer as contas, separadas paso a paso
10.Facer un novo esquema con todos os datos e incógnitas calculados

Ningún comentario:

El Tiempo en Ribadeo - Predicción a 7 días y condiciones actuales.