2007/05/15

Fenómenos Meteorolóxicos

XIII Feira da Ciencia e Tecnoloxía
IES Porta da Auga
primavera 2007

Título: Fenómenos Meteorolóxicos

Autoría: Patricia López López e Alba Prados Castro
Grupo: 2bt
Data entrega: 07/04/10
1.Introdución e Hipóteses.
Nun primeiro momento o traballo ía consistir en algún tipo de estudio sobre os satélites ou algo parecido, pero isto derivou en tratar o tema da meteoroloxía. A sí mesmo, a primeira idea que consideramos era a de realizar un álbum de papel de fotos dende o meteosat, para poder observar como se ven os fenómenos meteorolóxicos desde o espacio. Todas estas ideas derivaron no que agora é unha presentación coa súa explicación destes fenómenos.
2.Pequeno resume.
Trátase dunha presentación en ordenador onde se explica a formación dalgúns dos fenómenos máis comúns, así como a mostra de fotos e esquemas destes desde o meteosat.
This project consists on the explanation of the meterological phenomena and some photos to explain them better.
3.Obxectivos.
O que se pretende con este traballo é amosar as incribles imaxes a que dan lugar estes fenómenos e que descoñecemos. O máis normal é que nos fixemos nas consecuencias que se desatan coa formación dun furacán, dun tsunami… pero ter outro punto de vista destes tamén é curioso.
4.Base teórica.
A maior parte da información neste caso foi sacada do libro “La Enciclopedia del Estudiante. 10 Ciencias de la Tierra y del Universo”. A formación dos fenómenos máis normais así como os tipos de ciclóns tropicais e as súas características básicas, inda que se perfeccionaron coa búsqueda de máis información en internet.
Fenómenos máis normais:
Ventos: É o movemento do aire, e orixínase como consecuencia de diferencias de presión e temperatura entre dous puntos da atmosfera.
Choiva: Prodúcese cando as pequenas pingas das nubes se agregan.
Neve: Orixínase en determinadas condicións, cando nas nubes se forman pequenísimos cristais de xeo e se agregan despois formando os copos de neve.
Granizo: Prodúcese no interior de nubes de tormenta, cando o vento ascende moi rápido e se encontra unha capa de aire moi fría.
Néboa: É a condensación de minúsculas pingas de auga no aire próximo ao chan.
Rosada e xeada: O vapor condénsase formando pinguiñas de auga sobre o chan e as plantas. Estas pingas mantéñense por a mañá e denomínase rosada. Se sucede o mesmo cando a temperatura está por debaixo dos 0º, fórmase a xeada.
Fenómenos máis graves:
As grandes tormentas: Un ciclón tropical é un sistema de baixas presións con choivas e actividade eléctrica, e ventos que rotan en sentido antihorario no hemisferio Norte. Dependendo da velocidade do vento, poden ser de tres tipos:
- Depresións tropicais (non superan os 62 km/h = 17,22 m/s)
- Tormentas tropicais (entre 63 e 117 km/h = 1,5 e 32,5 m/s)
- Furacáns ( máis de 118 km/h = 32,77 m/s)
Tornados: Son ciclóns pequenos e de vida moi curta (unhas horas). Unha masa de aire calente, ao chocar con un frente frío, forma unha poderosa tormenta e crea as condicións propicias para un tornado.
Tsunamis: Non se trata dunha ola senón dunha serie delas. A medida que se acerca á costa sofre un fenómeno de refracción, diminuíndo a lonxitude de onda, disminuíndo tamén a velocidade, pero incrementándose en altura.
Fenómeno El Niño: É unha situación meteorolóxica especial que causa importantes alteracións na dinámica da atmosfera e do océano. Prodúcese no Pacífico cada certo tempo provocando un cambio climático radical.
5.Traballo.
Deste proxecto non houbo cartelería posto que ao ser unha presentación o único que se podería facer sería unha breve explicación de cada fenómeno. O que se puxo en inglés na presentación foi:
This project consists on the explanation about how the meteorological phenomens form. Also there are some photos to illustrate them and some structure graphics to explain them better.
6.Distribución.

Outubro: Búsqueda dos posibles traballos a realizar na feira.
Novembro: Maduración do tema finalmente elexido e comezo da búsqueda de información.
Decembro (e vacacións de Nadal): Búsqueda da maioría das fotos, xa que son complicadas de encontrar tal e como as precisábamos.
Febreiro: Finalización da presentación.
Marzo: Entrega previa do traballo ao profesor e cambio dalgúns datos ou fotos a petición deste. Entrega definitiva.
7.Materiais e Orzamento.

Posto que decidimos realizar o traballo de forma dixital para evitar o gasto de papel, que ía ser moito o empregado, non hai ningún tipo de gasto salvando a corriente eléctrica que precisa o ordenador.
8.Descrición.
O primeiro é observar que non todos os fenómenos meteorolóxicos teñen as mesmas características. Por iso, os dividimos en dous apartados: os fenómenos máis normais e os fenómenos máis catastróficos. Nos primeiros atópanse os que son máis comúns e que non causan desgracias a non ser que cheguen a un punto extremo como pode ser a choiva se é moi forte e provoca o desbordamento dos ríos ou algo polo estilo. Outros exemplos dentro deste grupo sería a néboa, o vento ou a xeada. Dentro do segundo grupo situaremos os ciclóns tropicais (tormentas, depresións e furacáns), os tsunamis ou, por exemplo, o fenómeno El Niño que só se da no Pacífico.
9.Material.

Debido a que o ordenador non funcionaba ben non se logrou ningunha foto con el encendido.
10.Conclusións.
Con este traballo houbo un problema posto que o ordenador non funcionaba ben. A pouca xente que lo puido ver quedou sorprendida por as fotografías que alí se mostraban e preguntábanme de donde as sacara. Tamén observei que non tiñan moita gana de ler toda a explicación de cada fenómeno, polo que se o volvera facer cambiaría a teoría e pondríao máis tipo esquema para que a xente non se cansase de lelo.
11.Outros.
Este traballo ten licenza Creative Commons Compartir Igual 2.1, básicamente libre de reproducción e de variación, especificando cal é a parte orixinal e citando o autor ou autores (pódese consultar en internet un texto en castelán ou en galego indicando todos os dados da licenza).

Ningún comentario:

El Tiempo en Ribadeo - Predicción a 7 días y condiciones actuales.