2007/05/12

Exame de formulación para 1ºBT

Nome e apelidos:
Nomea / formula e calcula a suma de números de oxidación nas substancias inorgánicas:
HCl
Cloruro de hidróxeno / ácido
clorhídrico
1(+1)+1(-1) = 0
CuSO4
Tetraoxosulfato (VI) de Cobre (II)
(Sulfato de cobre)
1(+2)+1(+6)+4(-2) = 0
Trioxonitrato de hidróxeno
HNO3
1(+1)+1(+5)+3(-2) = 0
Hidróxido de ferro (III)
Fe(OH)3
1(+3)+3[(1(-2)+1(+1)] = 0
Nitruro de chumbo (IV)
Pb3N4
3(+4)+4(-3) = 0
CHC-CH=CH-COOH
Ácido 2-penten 4-in oico
Dimetil etil pentano
Existen varias posibilidades. Por
exemplo, CH3-C(CH2)2-CH(CH2-CH3)-CH2-CH3


Na3PO4
Na3(PO4) ,
Tetraoxofosfato (V) de sodio
3(+1)+1(+5)+4(-2) = 0
Etil propil éter
CH3-CH2-O-CH2-CH2-CH3
Ácido propanaloloicoCHO-CH(OH)-COOH

Ningún comentario:

El Tiempo en Ribadeo - Predicción a 7 días y condiciones actuales.