2007/05/30

Solución a un circuíto eléctrico (1BT)


Trátase de calcular as intensidade en cada unha das ramas. As baterías son de 1,5V, 1W, e as resistencias de 12W.
A primeira cousa, marcar as intensidades.
Despois, as mallas e o seu sentido de recorrido.
Logo, plantexar as ecuacións:
Nó E > I1 + I3 - I2 = 0
Malla ABEFA > 1,5 + 1,5 = (-1-12)I1+(1+12)I3
Malla BCDEB > 1,5 - 1,5 = (-1-12-12)I2 + (-1-12)I3
Simplificando e ordeando:

I1

- I2

+ I3

= 0

-13I1


13I3

= 3


-25I2

-13I3

= 0

Ordeando agora as ecuacións:

I1

- I2

+ I3

= 0


-25I2

-13I3

= 0

-13I1


13I3

= 3

E sumando 13x a primeira e restando (13/25)x a segunda á última:

I1

- I2

+ I3

= 0


-13I2

-13I3

= 0+32,76I3

= 3

É dicir, I3= 3/32,76 = 0,0916A
-13I2 -13x0,0916 = 0; I2 = -0,0916A
I1 + 0,0916 + 0,0916 = 0; I1 = -0,1832A

Ningún comentario:

El Tiempo en Ribadeo - Predicción a 7 días y condiciones actuales.