2007/05/13

Queimando azucre

XIII Feira da Ciencia e Tecnoloxía
IES Porta da Auga
primavera 2007

Título: Queimando azucre

Autoría: Sergio Yáñez Gutiérrez
Grupo: 1ºBT
Data entrega: 07/04/10
1.Introdución e Hipóteses.
A idea do traballo apareceu navegando na rede; consiste en queimar azucre empregando cinza como catalizador, necesario debido a que o azucre ten un punto de fusión moi alto para as posibilidades que nos ofrece un simple mecheiro.
2.Pequeno resume.
O traballo consiste en imitar as accións que fai o noso corpo para queimar o azucre (glucosa). Para eso, igual que o corpo, engadimos un catalizador que neste caso é a cinza.
3.Obxectivos.
Preténdese que a xente comprenda o que e un catalizador, e que o noso corpo emprega reaccións químicas para realizar algunhas tarefas que nos nin sabemos.
4.Base teórica.
Os catalizadores interaccionan con outras substancias variando as súas características. No caso do proxecto, o carbono da cinza reduce o punto de fusión do azucre.
5.Traballo.
Cartelería
6.Distribución.

Outubro e novembro: Buscar proxecto que se a realizar e procura de informacion sobre o tema elexido
Xaneiro: Comprobación de que o proxecto funciona
Febreiro: Resumes para poñer no cartel
Marzo: Remate da carteleria e práctica da explicación.
7.Materiais e Orzamento.
Azucre (Azucariños da casa), Mecheiro e Cinza.

8.Descrición.
No proxecto explicábase que o corpo emprega catalizadores para queimar o azucre, e queimouse misturado con cinza para facelo posible, deste xeito o azucre consúmese facendo unha chama, e non se forma caramelo. Recoméndase empregar unhas pinzas para non queimarse e do mesmo xeito ter coidado coa superficie sobre a que se fai xa que o azucre queimado vai caendo e pode queimala.
9.Material.
Presentados no punto 5.
10.Conclusións.
O traballo non tiña moita dificultade pero era abondo interesante. Non foi o mellor da feira pero era unha cousa sinxela e que serve para comprender un pouquiño máis de química e do noso corpo.
11.Outros.
Este traballo ten licenza Creative Commons Compartir Igual 2.1, básicamente libre de reproducción e de variación, especificando cal é a parte orixinal e citando o autor ou autores (pódese consultar en internet un texto en castelán ou en galego indicando todos os dados da licenza).

Ningún comentario:

El Tiempo en Ribadeo - Predicción a 7 días y condiciones actuales.